Opleidingsprogramma ondersteunt actieve mobiliteit in Filipijnen

Voor de Filipijnse regering is actieve mobiliteit een belangrijk onderdeel van het COVID-19 herstelplan. In dit plan is veel aandacht voor fietsinfrastructuur. De World Bank steunt dit initiatief, onder meer met financiële middelen. Onderdeel van de aanpak is scholing over fietsinfrastructuur. De deskundigen van DTV Consultants zijn ingeschakeld om een praktisch gericht trainingsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren.

De Filipijnse overheid ziet stimuleren van lopen en fietsen als een belangrijke maatregelen om de volksgezondheid te verbeteren. Voor dit project ligt de focus op drie grootstedelijke gebieden: de hoofdstad Manila, Cebu en Davao. Het is de bedoeling dat in november 2021 de scholing is afgerond.

Alle aspecten voor succesvolle fietsinfrastructuur

Medewerkers van relevante overheidsdiensten, gemeenten, belangengroeperingen en universiteiten gaan in het trainingsprogramma aan de slag met het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Het leeraanbod gaat in op alle relevante aspecten zoals netwerkplanning en ontwerp. Maar ook verkeersveiligheid, participatie en communicatie, monitoring en evaluatie komen aan bod. Ook is er aandacht voor de behoeften van kwetsbare groepen, zoals vrouwen en mensen met een mobiliteitsbeperking.

Internationale expertise

De door DTV Consultants ontwikkelde trainingen worden verzorgd door eigen experts en partners uit Australië en de Filipijnen. Met hulp van de Nederlandse Ambassade was het mogelijk om gastsprekers uit het Dutch Cycling Embassy netwerk in te zetten in enkele trainingen.

Ruim 180 deelnemers hebben inmiddels aan online trainingssessies deelgenomen. De fietsprofessionals (in spé) hebben al aangegeven ontwerpprincipes en verkeersveiligheidskeuzes te kunnen te gebruiken in beleidsstukken en plannen voor de planning en het ontwerp van nieuwe fietsinfrastructuurplannen.

Advies en informatie
Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building