Ontmoetingenvoorspeller helpt fietsstraten ontwerpen

In maart 2019 zijn de nieuwe aanbevelingen voor het toepassen en inrichten van fietsstraten binnen de bebouwde kom verschenen. Deze aanbevelingen zijn opgesteld naar aanleiding van het praktijkonderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van fietsstraten dat DTV Consultants eerder in opdracht van CROW-Fietsberaad heeft uitgevoerd. Om ontwerpers te helpen bij het kiezen van de juiste breedte in relatie tot de (verwachte) fiets- en auto-intensiteiten, hebben DTV Consultants en CROW-Fietsberaad een Ontmoetingenvoorspeller ontwikkeld.

Uit het genoemde praktijkonderzoek kwam naar voren dat het succes van een fietsstraat grotendeels afhankelijk is van het aantal en het soort ontmoetingen waarmee fietsers worden geconfronteerd. Het aantal ontmoetingen is een resultante van de intensiteiten. De beschikbare wegbreedte bepaalt het soort ontmoetingen (ruim, krap, onmogelijk). Met de Ontmoetingenvoorspeller kunt u op basis van uw eigen specifieke verkeerssituatie en beleidswensen bepalen welk profiel het beste is toe te passen.

Passend maken

Omdat de gewenste breedte afhankelijk is van het gebruik van de weg, is het omgekeerde ook mogelijk: als een bepaalde breedte beschikbaar is, is het mogelijk om inzichtelijk te maken hoeveel verkeer hiervan gebruik kan maken. Door te sturen in het gebruik, bijvoorbeeld door het instellen van éénrichtingsverkeer of het toepassen van andere verkeerscirculatiemaatregelen, kan een verkeersituatie met een vaststaande (beperkte) ruimte toch “kloppend” worden gemaakt.

Goed prototype

Otto van Boggelen, projectleider bij CROW. “De ontwikkelde tool kan worden beschouwd als prototype. Deze eerste versie is al goed uitgewerkt door DTV Consultants. Met feedback uit de praktijk bekijken we of we de tool nog verder kunnen verbeteren.” Reacties en gebruikerservaringen zijn daarom welkom via fietsberaad@crow.nl.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur
Bart Veroude

Bart Veroude

Datawetenschapper