Ontmoet ons op het NVC

Op 3 november is het Nationaal Verkeerskunde Congres in Zwolle. Wij zijn er natuurlijk ook bij, in verschillende sessies delen we onderzoeksresultaten en ontwikkelingen.

Geloofwaardigheid van verkeerslichtenregelingen onder druk?

Bij DTV Consultants testen we veel verkeerslichtenregelingen voor gemeenten en provincies. Daarnaast voeren wij veel verkeerskundig onderhoud uit. Steeds vaker constateren wij dat er veel mis gaat in de basisprincipes van verkeerslichtenregelingen. In de toekomst zullen meer en meer innovaties, en daarmee ook complexiteit worden toegevoegd. Als de basis niet goed is, ondermijnt dit de potentie van innovatie als het gaat om doorstroming en veiligheid. Met het oog op de nabije C-ITS ontwikkelingen willen wij dan ook nog meer waken over de geloofwaardigheid en veiligheid van verkeerslichtenregelingen. Marcel Kant gaat hierover met u in gesprek.

Stedelijk mobiliteitsbeleid langs de SUMP meetlat

De Sustainable Urban Mobility Plan methodiek is een manier om beleid voor duurzame stedelijke mobiliteit te ontwikkelen. Deze methodiek is door de Europese Commissie ontwikkeld. De vraag is hoe deze methodiek zich verhoudt tot de manier waarop we in Nederland doorgaans stedelijk mobiliteitsbeleid ontwikkelen. Dit hebben we onderzocht. Collega Teije Gorris presenteert de resultaten van dit onderzoek.

De capaciteit van fietsinfrastructuur bij verkeerslichten

Met behulp van camera’s is onderzoek uitgevoerd naar de opstelcapaciteit en de afrijcapaciteit van fietspaden bij verkeerslichten. Aanleiding voor het onderzoek is de toename van het aantal locaties waarop zich in de spitsperiodes bij verkeerslichten capaciteitsproblemen op fietspaden voordoen. Het uitgevoerde onderzoek geeft inzicht in de opstelcapaciteit die fietsers nodig hebben als zij wachten voor het rode licht en geeft een prachtig beeld van het vertrekproces van fietsers wanneer het licht naar groen gaat. Op het congres presenteren Hans Godefrooij (DTV Consultants), Hanneke Welten (DTV Consultants) en Robert Hulshof (CROW-Fietsberaad) het onderzoek. Deze paper dingt ook mee naar de titel ‘Beste paper’.

Advies en informatie
Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur