Online cursus iVRI voor tientallen wegbeheerders

Onlangs is de eerste editie van een serie online cursussen over intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) gestart. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het initiatief genomen voor deze online cursus. Platform WOW (Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders) organiseert de cursus en heeft DTV Consultants vanwege de inhoudelijke expertise gevraagd het programma te verzorgen.

Meerdere overheden gaven aan dat kennis over iVRI’s in hun organisaties beperkt is en zij deze graag uitbreiden. Deze cursus brengt professionals een stevige set van iVRI kennis en vaardigheden bij. Hiermee is grote efficiencywinst te behalen bij de uitrol van iVRI’s en zijn faalkosten te reduceren.

Ontwikkelen van Smart Mobility professionals

De organisatoren beogen met de online cursus een stevige bijdrage te leveren aan de kennis- en praktijkontwikkeling van Smart Mobility professionals in Nederland. De cursus is een onderdeel van de zogeheten Krachtenbundeling Smart Mobility, mede ondersteund door het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB). Voor de organisatoren is de cursus een stap richting de invulling van de landelijke Human Capital Agenda Smart Mobility. Het cursusprogramma is gebaseerd op de reguliere cursus iVRI van DTV Consultants.

Maatwerk programma iets voor u?

Deze periode waarin we meer dan normaal thuiswerken biedt wellicht de gelegenheid om (online) uw kennis te vergroten. Voor uzelf, of samen met uw team. Naast het reguliere aanbod aan cursussen en opleidingen kan DTV Consultants u ook helpen met een programma op maat. Neem contact op met Teije Gorris of Marjolein van de Nadort als u hierover van gedachten wilt wisselen.

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building