Onderzoek Verkeerslichten in Nederland 2015

In 1998 is door de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) en DTV Consultants in opdracht van ITS Nederland voor de eerste keer een inventarisatie uitgevoerd van de verkeersregelinstallaties in Nederland en vastgelegd in de rapportage ‘Verkeersregelinstallaties in Nederland, enquête-onderzoek onder wegbeheerders’ van juni 1999 (Rapportage Onderzoek Verkeerslichten in Nederland 1998).

In 2004 is deze enquête opnieuw uitgezet en gebruikt voor de verkiezing van de Verkeerslichtenstad 2004. In 2015 is het onderzoek wederom uitgevoerd onder de wegbeheerders in Nederland. Omdat het bijna 20 jaar later is, hebben wij gemeend om de resultaten opnieuw vast te leggen. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de Studiedag Verkeerslichten op 17 februari 2016.

Download Rapportage Onderzoek Verkeerslichten in Nederland 2015

Media-aandacht verkeerslichten in Nederland

De draai die gegeven wordt aan het onderzoek is een andere dan die wij voor ogen hadden. Kijkend naar alle cijfers die uit het onderzoek naar voren komen kwamen wij tot de conclusie dat het vakgebied juist op de goede weg zit. Wij werken samen met veel overheden al bijna dertig jaar aan goed werkende én veilige verkeerslichten. Dat het altijd nog beter kan is evident. Daar kunnen wij ook aan bijdragen met audits door onze onafhankelijke deskundigen. Het zou mooi zijn als de onbedoelde deining die het onderzoek heeft veroorzaakt, ertoe leidt dat er meer fondsen vrijkomen om de afstelling van verkeerslichten in Nederland verder te perfectioneren.

Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility