Hoe gaat u om met de basiskenmerken wegontwerp?

Hoe rigide moeten we omgaan met de basiskenmerken wegontwerp? De basiskenmerken wegontwerp van het CROW zijn omschreven als “elementen die altijd aanwezig of juist afwezig moeten zijn in het wegontwerp om dit tot een verkeersveilig ontwerp te maken”.

Toch komen er regelmatig situaties voor, waarin wegbeheerders de wens hebben om voorzieningen te realiseren die volgens de basiskenmerken wegontwerp helemaal niet wenselijk zijn. Wij willen graag weten hoe collega’s met dit soort heikele kwesties omgaan, en in hoeverre men tegen dezelfde situaties aanloopt.

Wat vindt u? Vul uiterlijk 4 april de enquête in.

Het doel van deze enquête is om meer grip te krijgen op de problematiek en om ervaringen en gekozen oplossingen met elkaar te delen. De resultaten van deze enquête vormen ook de basis voor een discussiesessie tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC), waarin we dieper ingaan op dit onderwerp.