Onderzoek naar veiliger en sneller oversteken fietsers en voetgangers bij verkeerslichten

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers prettiger en veiliger kunnen oversteken op met verkeerslichten geregelde kruispunten? CROW wil partijen als wegbeheerders en VRI-leveranciers helpen bij dit vraagstuk. Daarom heeft CROW aan DTV Consultants gevraagd te inventariseren welke mogelijkheden er zijn en welke onderzoeksvragen nog spelen.

In expertsessies is een flinke lijst samengesteld: hierop staan 87 maatregelen om langzaam verkeer slimmer af te wikkelen. Met slimmer bedoelen we hier: fiets-/voetgangersvriendelijk, veiliger en kortere wachttijd. Deze maatregelen zijn gecategoriseerd op:

  • basismaatregel (wat volgens de experts op ieder kruispunt met langzaam verkeer altijd aanwezig moet zijn) of aanvullende maatregel (als het beleid extra prioriteit aan langzaam verkeer toekent, of als basismaatregelen niet genoeg zijn op een locatie)
  • type weggebruiker (fietser, voetganger, voetganger met een visuele gehoor-, motorische of andere beperking)
  • functie (detecteren, informeren, opstellen en afwikkelen)
  • verwacht effect van de maatregel
  • grove inschatting van de investering en verwachte complexiteit van realisatie

Voorbeelden: maatregelen voor slimmer afwikkelen langzaam verkeer

Werkwijze bij dit onderzoek

“We weten dat het team van DTV Consultants veel specialistische kennis van verkeerslichten en langzaam verkeer in huis heeft,“ vertelt Frans Heijnis, projectmanager Verkeer en Vervoer van CROW. Tijdens het onderzoek zijn ervaringsdeskundigen nadrukkelijk betrokken bij het inventariseren van maatregelen voor voetgangers met een beperking. “De samenwerking met partijen zoals de Oogvereniging is van grote meerwaarde geweest. Daar zijn we erg blij mee,” aldus Heijnis.

Verder onderzoek nodig

Tijdens het inventariseren van de maatregelen en het discussiëren met de experts uit het werkveld, zijn vragen naar boven gekomen die nog moeten worden onderzocht en beantwoord. “We wilden graag een beeld hebben van de hiaten in dit specifieke speelveld. Als kennisplatform is het ook goed om te weten wat je nog níet weet,” besluit Heijnis. “Bijvoorbeeld of feitelijk is vastgesteld of een maatregel in de praktijk werkt, of wat de beste manier is om een maatregel toe te passen.” Een paar onderzoeksvragen uit het rapport zijn:

  • Helpt een (digitaal) afwegingskader de wegbeheerder verder om de juiste maatregel voor dat ene kruispunt uit de 87 maatregelen te selecteren en zo ja, hoe moet dit dan worden vormgegeven?
  • Hoe ziet een landelijke standaard voor akoestische signalering eruit, gelet op de verschillende typen voetgangersoversteken?
  • Op welk moment kan een wegbeheerder beslissen om traditionele detectiemiddelen achterwege te laten bij een iVRI, zonder aan functionaliteit in te boeten?

In de komende maanden zal CROW beoordelen welke onderzoeksvragen geschikt zijn voor vervolgonderzoek. De inventarisatie ‘Fietsers en voetganger bij VRI’s’ komt beschikbaar op de website van CROW.

Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility