Onderzoek naar ‘het nieuwe 30’ op komst

Wat gebeurt er als alle wegen binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 km/u hebben? Hans Godefrooij van DTV Consultants en Rico Andriesse van Goudappel Coffeng hebben samen het initiatief genomen om een onderzoeksprogramma “Het nieuwe 30” op te zetten. Op 15 april vond de aftrap plaats met een ateliersessie waarbij vrijwel alle grote gemeenten en andere stakeholders waren vertegenwoordigd.

De categorisering en inrichting van ons wegennet volgens de principes van Duurzaam Veilig hebben ons veel gebracht. De meeste woongebieden zijn veilig ingericht als verblijfsgebied met een maximumsnelheid van 30 km/h. En de drukste gebiedsontsluitingswegen, met een maximum snelheid van 50 km/h, hebben veilige, gescheiden fietsvoorzieningen.

Is 30 niet beter?

Tegelijkertijd zijn er ook discussies. Want moeten niet alle wegen binnen de bebouwde kom, uit verkeersveiligheids- en leefbaarheidsoogpunt, 30 km/h worden? Hoe doe je dat dan? En wat betekent dat? En hoe richt je een drukke erftoegangsweg met een (hoofd)fietsroute in, als deze te smal is voor fatsoenlijke fietsstroken, maar te druk voor een fietsstraat?

We zien deze vragen steeds vaker op ons af komen. En hoewel er veel meningen en veronderstellingen zijn, is er nog weinig feitenonderzoek gedaan. DTV Consultants en Goudappel Coffeng hebben samen de handschoen opgepakt om de discussies rond “het nieuwe 30” te stroomlijnen. Bovendien werken we aan een onderzoeksprogramma waarmee we de feiten achterhalen op basis waarvan onderbouwde standpunten kunnen worden ingenomen.

Input vanuit de praktijk

In de ateliersessie op 15 april hebben we samen met de belangrijkste stakeholders de belangrijkste (beleids-)wensen en dilemma’s rond “het nieuwe 30” verkend. We kijken terug op een leuke, inspirerende sessie met leuke discussies en tal van vragen. DTV Consultants en Goudappel Coffeng werken momenteel aan het verder aanscherpen van de onderzoeksvragen en werken een onderzoeksvoorstel uit. Uiteraard staan we open voor vragen, opmerkingen, suggesties en mogelijke onderzoekscases!

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur