Ondersteuning themabeheerder VRI Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant heeft circa 75 verkeersregelinstallaties (VRI`s) in beheer. Ook voert de Provincie verschillende studies uit om het wegennet waar VRI’s een rol in spelen verder te verbeteren. Zowel in de voorbereiding, uitvoering als tijdens de beheerfase vragen verschillende partijen de themabeheerder VRI om inhoudelijke input. Om daar adequaat op in te springen heeft de themabeheerder VRI DTV Consultants ingehuurd als ondersteunende expert.

Binnen provincie Noord-Brabant is één themabeheerder VRI. Deze wordt bij alle vraagstukken waar een VRI aanwezig is geraadpleegd. Denk aan input bij nieuwe realisatie of vervanging, algehele monitoring en evaluatie, technisch en functioneel beheer en de afhandeling van klachten van allerlei stakeholders. In de praktijk blijkt dat dit meer tijd kost dan hiervoor bij de interne organisatie beschikbaar is. Om dit op te vangen heeft provincie Noord-Brabant een aanbesteding in de markt gezet om de themabeheerder hierin te ondersteunen. DTV Consultants heeft deze aanbesteding gegund gekregen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Signaleren, adviseren en optimaliseren

DTV Consultants heeft toegang gekregen tot alle systemen en tools waarvan de themabeheerder VRI gebruik maakt. Bijvoorbeeld de Kwaliteitscentrale en de VRI Beheercentrale. Zo kan de expert van DTV Consultants de themabeheerder VRI zo adequaat mogelijk ondersteunen. Alle vragen die ontvangen worden door de themabeheerder VRI worden hierbij afgestemd met DTV Consultants. DTV Consultants handelt deze vragen af namens de themabeheerder VRI en stemt af waar nodig.
“Doordat DTV Consultants één vast aanspreekpunt heeft die de vragen intern uitzet is er direct contact en worden vragen snel beantwoord. Inhoudelijke kennis is dichtbij en toch op afstand.” vertelt Kyara le Mair – Verbraak, themabeheerder VRI binnen Provincie Noord-Brabant.

Ontzorgen en informeren

Het belangrijkste doel van het project is de themabeheerder VRI te ontzorgen. Dat lukt, vindt Kyara: “DTV Consultants heeft snel een weg gevonden binnen de provincie, hierdoor weten ook mijn collega’s mijn contactpersoon bij DTV Consultants gauw te vinden. Dus ook bij mijn afwezigheid worden vragen opgepakt.” Dit zonder onze informatieverplichting uit het oog te verliezen, de themabeheerder blijft uiteraard altijd verantwoordelijk als wegbeheerder. DTV Consultants neemt dan ook niet deze beslisbevoegdheid over maar fungeert als sparringpartner en als oren en ogen van de themabeheerder.

Kwaliteit verkeerslichten verbeterd

De inzet van DTV Consultants heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het VRI-areaal van provincie Noord-Brabant. Kyara: “Door tijdgebrek werden prioriteiten gesteld waar het nu mogelijk is om op alle facetten van functioneel beheer van VRI’s in te gaan (vervanging, monitoring, klachtenafhandeling, etc.)”. Monitoring van het VRI-areaal door middel van de kwaliteitscentrale laat zien dat sprake is van een structurele verbetering van het functioneel presteren. Deze monitoring brengt verschillende kwaliteitsindicatoren in beeld, zoals wachttijden voor gemotoriseerd en langzaam verkeer. Doel is om dit in de nabije toekomst op een nog hoger niveau te krijgen zodat de provincie klaar is voor de mobiliteit van de toekomst.

Advies en informatie
Michiel Coppens

Michiel Coppens

Adviseur Smart Mobility