Noordwest Ziekenhuisgroep verduurzaamt mobiliteit werknemers en bezoekers

Noordwest Ziekenhuisgroep biedt hoogwaardige zorg op negen locaties in Noord-Holland. Op haar locatie in Alkmaar gaat het ziekenhuis vernieuwbouwen. Op deze locatie gaat het werk gewoon door. DTV Consultants heeft Noordwest Ziekenhuisgroep geholpen met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Verduurzaming van het reisgedrag en vermindering van de parkeerdruk zijn belangrijke doelstellingen voor dit plan. In het plan staan maatregelen en faciliteiten om dit te realiseren, maar ook acties en aanpassingen voor arbeidsvoorwaarden.

Martijn van Dijken, hoofd hotelservices van Noordwest Ziekenhuisgroep: “Het is voor zowel onze werknemers als patiënten en bezoekers belangrijk dat onze zorglocaties gemakkelijk en goed bereikbaar zijn. De vernieuwbouw gaat meerdere jaren duren, tijdens deze fase is er minder parkeercapaciteit beschikbaar. Tegelijkertijd willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, door onze CO2footprint zo klein mogelijk te houden. Dit is voor ons de aanleiding om aan de slag te gaan met een modern en duurzaam mobiliteitsbeleid.”

Meting brengt reisgedrag in beeld

DTV Consultants heeft een meting uitgevoerd naar het reisgedrag van medewerkers en van (polikliniek)patiënten en bezoekers. Zo kreeg het ziekenhuis een compleet beeld van het gebruik van OV, fiets en auto. Ook geeft het onderzoek een beeld van mogelijke alternatieven voor de auto voor de reis naar en van het ziekenhuis. Deze mogelijkheden zijn ook gekwantificeerd. Deze informatie was de basis voor de uitwerking van het mobiliteitsplan, DTV Consultants heeft ook een prognose voor het terugdringen van de parkeerdruk gemaakt. Duidelijk werd dat stimuleren van het gebruik van de e-fiets veel perspectief biedt. Uit de uitzonderlijk hoge respons onder medewerkers (bijna 75%) bleek dat het onderwerp ‘mobiliteit’ leeft.

Autogebruik kan omlaag

Van Dijken: “Het onderzoek liet zien dat er goede mogelijkheden zijn om het gebruik van de auto in het woon-werkverkeer te reduceren en de parkeerdruk te beperken. Dat waren bemoedigende resultaten en gaf draagvlak voor uitwerking van het plan.”

Zinvolle investeringen doen

De gemeente Alkmaar is partner in het project van Noordwest Ziekenhuisgroep. Zo compenseert de  gemeente het (tijdelijke) verlies aan parkeercapaciteit tijdens de vernieuwbouw “Naast de input uit het onderzoek heeft DTV Consultants met haar marktkennis en ervaringen met mobiliteitsprojecten aanbevelingen voor ons mobiliteitsbeleid aangedragen en voor leveranciers. Ook zorgden ze voor nuttige, inhoudelijke kennis in gesprekken met partners als Connexxion, de gemeente en aanbieders van fietsen,” vertelt Van Dijken. “Dat heeft ons geholpen een maatregelenpakket samen te stellen dat precies aansluit op onze situatie, financieel haalbaar is dat voor elke medewerker wat te bieden heeft!”

Pijlers mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan is inmiddels goedgekeurd door de Raad van Bestuur en OR. Het bestaat uit vijf pijlers:

  1. Een nieuwe parkeerregeling
  2. Opzet van Park&Bike-faciliteiten: medewerkers parkeren elders en reizen het ‘laatste stukje’ met de fiets
  3. Grootscheepse campagne voor fiets, e-bike en OV (met probeeracties)
  4. Uitbreiden van de fietsregeling van het ziekenhuis
  5. Informatievoorziening over het nieuwe mobiliteitsplan en de verschillende faciliteiten

Van Dijken kijkt met een goed gevoel terug op de samenwerking: “We zijn druk bezig met de implementatie van het plan. We werken nu samen met onze partners veel operationele zaken uit. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken.”

Advies en informatie
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag