Met welk contract kunt u het beste uw verkeersregelinstallatie aanbesteden?

De meeste wegbeheerders moeten regelmatig één of meerdere verkeersregelinstallaties (VRI’s) laten vervangen of aanpassen. En soms ook volledig nieuwe verkeersregelinstallaties laten installeren. In vrijwel alle gevallen is een aanbesteding noodzakelijk om dit werk te kunnen uitvragen. Waar de afgelopen jaren het traditionele RAW-bestek de meest voorkomende keuze was als het ging om contracten voor VRI’s, zien we tegenwoordig steeds vaker andere contractvormen in de markt. In dit artikel zetten we de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen op een rij, die gebruikt kunnen worden bij de aanbesteding van verkeersregelinstallaties.

Wel of geen raamovereenkomst

Sommige wegbeheerders werken met een raamovereenkomst. Voortschrijdend inzicht en veranderende ambities maken het lastig om elke VRI-realisatie vooraf tot in detail te beschrijven. Door vooraf prijzen voor alle onderdelen van een VRI uit te vragen, kunnen eventuele meerwerkkosten beheersbaar blijven. Een ander voordeel van een raamcontract is dat je deze voor meerdere jaren aanbesteed (vier jaar is gebruikelijk), wat de regellast rond contracten voor de wegbeheerder beperkt. Ook kan de langdurige relatie een grotere betrokkenheid van de opdrachtnemer opleveren.

RAW-bestek

Het traditionele RAW-bestek is nog altijd het meest gebruikte contract voor verkeersregelinstallaties. Dit bestek fungeert als een soort boodschappenlijst, waarin per onderdeel gespecificeerd staat wat er geleverd moet worden. Als wegbeheerder is dit goed te controleren, u kunt exact krijgen wat er opgesomd staat in het bestek. Dat is tegelijkertijd het nadeel van een RAW-bestek, het prikkelt een leverancier niet om het best mogelijke werk te leveren. Dit komt vooral doordat er veel is vastgelegd in NEN-normen en wetgeving voor verkeerslichten. De speelruimte voor een inschrijvende aannemer is daardoor beperkt. De laagste prijs als gunningscriterium voor de vereiste onderdelen is daarom meestal leidend bij een RAW contract.

UAV-gc contract

Bij een UAV-gc contract stelt de wegbeheerder eisen aan het te leveren product, zonder exact voor te schrijven hoe een leverancier tot het product moet komen. Een van de voordelen hiervan is dat u de risico’s bij de marktpartij kunt leggen. Een UAV-gc contract past bij een terugtredende overheid. U laat de inhoud over aan vakmensen uit de markt. Zo hoeft de wegbeheerder minder inhoudelijke kennis in huis te hebben. Tegelijkertijd stelt deze aanpak ook nieuwe eisen aan wegbeheerders. Uw organisatie moet in staat zijn om het contract de correcte levering van de dienst goed te managen. Het kan zijn dat u medewerkers moet om- of bijscholen, om in een dergelijke regierol succesvol te kunnen functioneren.

Hybride contracten

Wegbeheerders kunnen er ook voor kiezen om aspecten uit zowel een traditioneel RAW-bestek als een UAG-gc contract te combineren. Waarbij u bijvoorbeeld een RAW-bestek gebruikt voor de gedetailleerde uitvraag van een verkeerslicht en het onderhoud van de VRI as-a-service wordt uitgevraagd door een aantal functionele eisen te omschrijven. Zo weet u vooraf precies wát u krijgt en draagt u de zorg voor de correcte werking van het verkeerslicht over aan de markt. Deze hybride contract-aanpak is voor zowel wegbeheerders als leveranciers nog onwennig, met bijbehorende risico’s zoals dubbelzinnige uitleg van het contract.

Splitsen regelautomaat en overige hardware

Bovenstaande gaat vooral in op levering van de verkeersregelautomaat en bijbehorende hardware (zoals masten, kabels, portalen en detectie). Het is mogelijk om de verkeersregelautomaat apart aan te besteden. Vaak kiest een wegbeheerder dan een specialistische leverancier voor de regelautomaat en wordt alle andere hardware door een breder georiënteerde aannemer geleverd. Deze splitsing betekent wel dat de wegbeheerder twee contracten moet beheren.

Contract op maat

Elke wegbeheerder heeft een eigen beleid voor verkeersmanagement en verkeerslichten. En legt dus ook verschillende accenten in de (beheer)contracten. DTV Consultants is zeer ervaren in het op maat opstellen van contracten voor verkeersregelinstallaties. Ook kunnen wij voor u het aanbestedingsproces begeleiden. Heeft u advies nodig over wat voor uw situatie de beste aanpak is? Neem contact op met onze specialisten Wilco Kooijman of Michiel Coppens.

Advies en informatie
Wilco Kooijman

Wilco Kooijman

Adviseur Smart Mobility
Michiel Coppens

Michiel Coppens

Adviseur Smart Mobility