Meer inzicht in menselijk gedrag in het verkeer voor medewerkers gemeente Rotterdam

De afdeling Mobiliteit van de Gemeente Rotterdam werkt aan een leefbare stad met een goede doorstroming. De medewerkers van de afdeling mobiliteit merken echter dat wat zij op straat realiseren, niet altijd het gewenste gedrag veroorzaakt. Om meer kennis over menselijk gedrag in het verkeer te vergaren, is DTV Consultants gevraagd een incompany masterclass Human Factors te organiseren.

Voor deze Rotterdamse editie van de masterclass is het bestaande lesmateriaal als basis gebruikt, waarbij de voorbeelden en praktijkcases zoveel mogelijk binnenstedelijk zijn gehouden. Zestien medewerkers hebben de tweedaagse masterclass gevolgd.

Nelette Verbruggen, teamleider mobiliteit bij gemeente Rotterdam was opdrachtgever voor de scholing: “We willen een mobiliteitstransitie doormaken in Rotterdam. Dat is een flinke opgave, waarbij goed begrijpen wat mensen drijft in het verkeer belangrijk is. Daar wilden we als organisatie een stap in maken.” De keuze voor een masterclass human factors bleek goed aan te sluiten op de leerbehoefte bij de medewerkers van gemeente Rotterdam. De belangstelling overtrof het aantal beschikbare plaatsen. “We overwegen momenteel of we nog een tweede editie van de masterclass kunnen organiseren,” aldus Verbruggen.

Geworteld in beroepspraktijk

Deelnemers kregen niet alleen het ‘gewone’ lesprogramma voorgeschoteld. Het traject is afgesloten met twee oefendagdelen, om het geleerde te borgen. Voor deze terugkomsessies hebben deelnemers zelf cases aangeleverd uit hun eigen praktijk. Onder begeleiding van een van de docenten zijn de verschillende cases behandeld. Deze manier van werken zorgt voor een efficiënte ‘transfer’ van de opgedane kennis naar de dagelijkse werkpraktijk. “De bespreking van eigen cases was heel zinvol voor onze teamleden. Zij leerden zo de kennis te vertalen naar hun dagelijkse werk,” reageert Verbruggen. “Bovendien merkten de collega’s in de bespreking van de cases dat zij elkaar al goed konden helpen, dat vertrouwen helpt om de kennis ook echt toe te gaan passen.”

‘Had het niet willen missen’

De deelnemers zijn positief over de Masterclass, zo blijkt uit de evaluatie, zowel de stof als de docenten krijgen een dikke acht. Deze beschrijving geeft goed de rode draad weer van de reacties: “De leerstof is op een inhoudelijk aansprekende en levendige manier gebracht. De informatie was goed behapbaar en met goede voorbeelden en oefeningen geïllustreerd. Ik had de masterclasses niet willen missen.”

Advies en informatie
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building