Kruispunttopologie – stand van zaken

Het aantal werkende intelligente verkeerslichten (iVRI’s) stijgt snel. Zo zien we dat er al meer dan duizend bestellingen zijn geplaatst in het TopoPortal, de plek om topologiebestanden te laten controleren. Onze inspecteurs hebben hier al 700 van kunnen goedkeuren.

Het goed vastleggen van de kruispunttopologie in het juiste bestandsformaat, is noodzakelijk om de verschillende use-cases van een iVRI correct te laten functioneren. Het topologiebestand is een XML weergave van de huidige layout van een kruispunt met een iVRI op basis van de vigerende versie van het Intersection Topology Format (ITF). DTV Consultants controleert in opdracht van het ministerie van I&M of het conform het vigerende ITF is opgebouwd en ingevuld.

Controleren revisietekening

Een belangrijke stap om te komen tot een goedgekeurd topologiebestand is het Fysiek Controle Bestand (FCB). Een FCB wordt opgesteld door een controle van het kruispunt uit te voeren op basis van de revisietekening van een met verkeerslichten geregeld kruispunt. Zo wordt gecontroleerd of de revisietekening overeenkomt met de actuele situatie op straat. Deze revisietekening vormt namelijk de basis voor het maken van een topologiebestand. Hiervoor moet de revisietekening aan bepaalde basisvereisten voldoen. Zo moet de revisietekening bijvoorbeeld rijstrookbelijning en stopstrepen bevatten en moeten alle armen minimaal tot 300 meter vanaf het kruispunt zijn ingetekend.

Hoe wij u verder kunnen helpen

Om te komen tot een goedgekeurd topologiebestand is veel aandacht van de wegbeheerder noodzakelijk. DTV Consultants kan hierbij ontzorgen door de wegbeheerder te begeleiden bij:

  1. Het opstellen van een planning zodat de topologiebestanden beschikbaar zijn vóór de inbedrijfstelling van de iVRI. DTV Consultants heeft een helder inzicht in de doorlooptijd die nodig is om tot een goedgekeurd topologiebestand te komen.
  2. Het controleren en eventueel aanvullen van revisietekeningen, zodat deze gebruikt kunnen worden in het topologieproces.
  3. Het kiezen van optionele velden die de wegbeheerder wenst in de topologiebestanden. Een voorbeeld hiervan is detectie-informatie. Deze informatie wordt niet standaard verwerkt in topologiebestanden. Voor bepaalde applicaties is deze informatie wel noodzakelijk. DTV Consultants weet welke informatie optioneel is en kan adviseren om bepaalde elementen wel of niet op te nemen.
  4. Locatiespecifieke situaties. Bepaalde infrastructurele situaties vereisen lokale kennis om tot de beste oplossing in het topologiebestand te komen. Door deze lokale kennis mee te nemen tijdens de controle, verbetert de kwaliteit van het topologiebestand.

Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij ons als u vragen heeft over het maken of controleren van een topologiebestand. Wilt u echt meer weten over de opbouw en het gebruik van topologiebestanden, dan komen wij graag bij u langs.

Als u de eigen expertise wilt vergroten, dan bieden wij nog een cursus topologie voor wegbeheerders en de cursus iVRI.

Advies en informatie
Joost Hermans

Joost Hermans

Adviseur Smart Mobility