Kruispuntanalyses en verbeteringen: kleine ingrepen met groot resultaat

Verkeerspatronen in een stad of regio veranderen voortdurend, bijvoorbeeld als gevolg van ruimtelijke en demografische ontwikkelingen. Voor wegbeheerders is het daarom belangrijk om verkeerslichten functioneel te onderhouden. De te zetten stappen daarbij zijn een schouw op straat en het programmeren van een CCOL-programma. DTV Consultants biedt beide werkzaamheden aan en kan door korte communicatielijnen kwaliteit bieden en tegelijkertijd de wegbeheerder ontzorgen. De gemeente Rotterdam heeft op deze wijze in een jaar tijd 12 kruispunten laten aanpassen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Een ervaren verkeersregeltechnicus voert de schouw op straat uit. Deze gaat de verkeersafwikkeling op het kruispunt bekijken. Meestal wordt daarbij een ochtend- en avondspits geschouwd, maar andere tijdstippen zijn ook mogelijk als er specifieke perioden zijn met een kenmerkende verkeersstroom. Een goed voorbeeld is de omgeving van een voetbalstadion; dan is het nuttig te observeren wat er gebeurt na afloop van een wedstrijd als alle toeschouwers het stadion verlaten.

De verkeersregeltechnicus stelt vervolgens een rapport op met gebreken en verbetermogelijkheden. De wegbeheerder ontvangt dit rapport en beslist of een nieuwe CCOL-regeling gewenst is. Als er een nieuwe regeling moet komen, gaat de CCOL-programmeur aan de slag. De programmeur werkt vaak letterlijk aan hetzelfde bureau als degene die het kruispunt op straat heeft bekeken. Zo kan efficiënt naar de ideale oplossing worden toegewerkt. Twee voorbeelden van hoe deze aanpak gelijk tastbaar resultaat op kan leveren:

Groene Kruisweg

Op de Groene Kruisweg constateerde de verkeersregeltechnicus op straat dat de beoogde groene golf tussen 6 kruispunten niet optimaal functioneerde. Het aantal stops op de hoofdrichtingen lag te hoog voor een groene golf. Door een extra rijstrook aan te leggen op een zijrichting van het drukste kruispunt, zou de groene golf sterk verbeteren. De verkeersregeltechnicus heeft vervolgens een nieuwe groene golf ontworpen op basis van het vernieuwde kruispunt. De programmeur heeft deze groene golf gemaakt en samen met de verkeersregeltechnicus geoptimaliseerd in een verkeerssimulatie met een vloeiende groene golf als resultaat. Deze groene golf is vervolgens op straat in werking gezet.

Flexibelere koppeling tussen kruispunten in de haven

Ook in de Rotterdamse haven werd een verbeterslag gemaakt. Op de kruispunten Doklaan – Rietdijk en Doklaan – Sluisjesdijk werden enkele verbeterpunten aangedragen naar aanleiding van de schouw op straat. Deze twee kruispunten liggen slechts 70 meter uit elkaar, waardoor de verkeersafwikkeling op het ene kruispunt afhankelijk is van het andere kruispunt. De manier van koppelen tussen deze kruispunten bleek te rigoureus voor de relatief lage verkeershoeveelheden, waardoor de cyclustijd onnodig werd opgerekt. De kruispunten waren voorzien van een harde koppeling. Deze zorgt ervoor er altijd een vast aantal seconden zit tussen groen licht voor de ‘voedende’ richting en groen licht voor de ‘volgrichting’. Dit is vervangen door een pelotonkoppeling. Deze koppeling is geschikter bij kleinere verkeershoeveelheden, omdat deze koppeling vanwege de grotere flexibiliteit. flexibeler is. Een pelotonkoppeling zit daardoor kruisende richtingen minder in de weg.

Veiliger en vlotter over het kruispunt

Het kruispunt Doklaan – Rietdijk wordt daarnaast gekenmerkt door een nabije spoorwegovergang zonder slagbomen, waar dagelijks hooguit enkele goederentreinen passeren. Aangezien de spoorwegovergang op slechts 20 meter van het kruispunt ligt, komt de wachtrij bij het verkeerslicht regelmatig over de spoorwegovergang te staan. De oude CCOL-regeling zette het volledige kruispunt lange tijd op rood op het moment dat er een trein aankwam. Dit leidde tot veel roodlichtnegatie van verkeersdeelnemers die niets met de spoorwegovergang te maken hadden. De verkeersregeltechnicus en programmeur van DTV Consultants hebben een oplossing bedacht waarbij de wachtrij over het spoor door extra groen wordt weggewerkt nog voordat de trein bij de overgang is aangekomen. De trein meldt zich ongeveer 30 seconden voordat hij daadwerkelijk op de spoorwegovergang is. In de nieuwe regeling gebruiken we deze informatie. Tijdens het passeren van de trein kunnen daardoor alle andere richtingen op het kruispunt groen krijgen. Zo zijn meerdere voordelen behaald: de trein kan veiliger de spoorwegovergang passeren en het verkeer op het kruispunt wordt vlotter afgewikkeld met minder roodlichtnegatie.

Advies en informatie
Joost Hermans

Joost Hermans

Adviseur Smart Mobility
Yuri Koenen

Yuri Koenen

Adviseur Smart Mobility