Kosten verkeerslichten snel inzichtelijk met VRI Planner

Verkeerslichten vervangen, wat kost dat eigenlijk? En hoeveel budget is er nodig voor het onderhoud aan verkeersregelinstallaties (VRI’s)? DTV Consultants ontwikkelde de VRI Planner: een webbased tool waarmee wegbeheerders snel inzicht kunnen krijgen in de benodigde middelen om het areaal verkeerslichten up-to-date te houden. Gemeente Tilburg en de gemeente Rotterdam zijn de eerste gebruikers van de online budgetteringstool.

Jaap Alffenaar, vakspecialist VRI bij gemeente Tilburg: “De VRI Planner was een wens van ons hele team. Zowel de beheerder, vakspecialist als kwaliteitsmedewerker had behoefte aan een tool waarmee we gemakkelijk een meerjarenraming voor vervangingsactiviteiten en onderhoudsactiviteiten van verkeersregelinstallaties en andere wegkantsystemen kunnen maken. En daarbij zowel de financiële aspecten als de tijdsinvestering inzichtelijk te maken. Met de VRI Planner van DTV Consultants hebben we de ideale oplossing gevonden. Ik zou hier als beheerder wel de hele dag mee kunnen spelen.”

VRI's in Tilburg

Vervanging en onderhoud verkeerslichten

Een verkeersregelinstallatie wordt gemiddeld na 15 jaar vervangen. Dit kan ook in delen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld alleen de regelautomaat. Ook is er jaarlijks budget nodig voor regulier onderhoud aan verkeerslichten, rekening houdend met de juiste vervangingscyclus. Dat zorgt ervoor dat ieder jaar een ander budget nodig is voor deze activiteiten.

Bestuurlijke besluitvorming verbeteren

De beheerder van de verkeersregelinstallatie moet jaarlijks naar de bestuurder beargumenteren waarom meer of minder geld nodig is dan het andere jaar. Alffenaar: “De VRI Planner genereert voor alle verkeersregelinstallaties een vervangings- en of onderhoudsplanning. Zo kan ik gemakkelijk inzichtelijk maken waar die schommeling in het benodigde budget vandaan komt. Ik verwacht dat dit het bestuurlijke besluitvormingsproces over budgetten voor verkeerslichten ten goede zal komen.”

Alternatieve scenario’s doorrekenen

Met de VRI Planner zijn ook alternatieve vervangings- en onderhoudsscenario’s te onderzoeken, door activiteiten naar voren te halen of juist uit te stellen. Alffenaar:“Waar nodig kunnen we dan activiteiten spreiden over meerdere jaren. Dat dempt pieken in het benodigde budget. Ook kunnen we zo beter omgaan met de beschikbare personele capaciteit.”

Kapitaalvernietiging voorkomen

Als de vervanging van een VRI in werkelijkheid in een ander jaar heeft plaatsgevonden dan ooit opgegeven in de VRI Planner, is het mogelijk om dit per VRI aan te geven in de webtool. Zo wordt het mogelijk om kosten die al gemaakt zijn of op een ander moment gemaakt gaan worden, te verplaatsen naar een ander moment. Alffenaar:“Ook het onderhoudsschema verplaatst dan mee, zo kunnen we voorkomen dat bij wijze van spreken een dag voor vervanging nog onderhoud plaatsvindt, met alle kapitaalvernietiging van dien.”

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development