Kortingsregeling spoort Rotterdammers aan te fietsen naar het werk

Van 2013 tot en met 2015 verzorgde DTV Consultants de uitvoering, backoffice en monitoring van de Kortingsregeling Tweewielers namens De Verkeersonderneming. Reizigers die regelmatig met de auto in regio Rotterdam reizen en dat ook per fiets, e-bike of e-scooter kunnen doen, kwamen via deze regeling in aanmerking voor een korting van maximaal €350,- op de aanschaf van een tweewieler.

De Kortingsregeling Tweewielers vormde onderdeel van het Beter Benutten-programma van De Verkeersonderneming, waarmee zij invulling geven aan de bereikbaarheidsdoelstelling van 20% minder autoverkeer in de spits. Niet alleen De Verkeersonderneming geeft automobilisten op deze manier een extra zetje op het fietszadel, ook Stadsregio Rotterdam ondersteunde deze kortingsregeling financieel sinds 1 mei 2013. Doordat de Stadsregio Rotterdam is betrokken, geeft het project ook invulling aan de doelstellingen ten aanzien van het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Campagne kortingsregeling aanschaf fiets woon-werkverkeer in Rotterdam

800.000 euro subsidie verschaft

De Helpdesk Tweewielers was het eerste contactpunt voor werknemers in de regio Rotterdam die de overstap wilden maken van de auto naar de (e-)fiets en (e-)scooter voor hun woon-werkverkeer. Wekelijks ontvingen we gemiddeld 20 subsidieaanvragen. Wij beoordeelden of deze aanvragen voldeden aan de criteria. En we verzorgden de administratie van de subsidieaanvragen. Tot september 2015 hebben wij in totaal 2.300 aanvragen behandeld en is er voor een ongeveer €800.000 subsidie verschaft. Het blijkt dat de e-bike in de regio Rotterdam echt haar vlucht neemt; ruim 70% van de aanvragen was bedoeld voor een e-bike. Met een aanschafsubsidie van maximaal €550,00 wordt het de inwoners van de regio erg aantrekkelijk gemaakt.

Online aanmelden

DTV Consultants heeft een online aanmeldtool ontwikkeld om de subsidieaanvragen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het hele proces vindt online plaats. En biedt daarmee gebruikersgemak voor werkgever en werknemer. Via de website van de Verkeersonderneming worden potentiële deelnemers naar een aanmeldformulier geleid, waar zij een aantal vragen moeten beantwoorden. De werkgever moet vervolgens bevestigen dat de werknemer die een aanvraag indient, de met subsidie aan te schaffen fiets of scooter daadwerkelijk gebruikt voor woon-werkverkeer. Het systeem verzoekt werkgever automatisch om deze verificatie te verstrekken.

Deelnemers tevreden

Monique Monster van De Verkeersonderneming: “We hebben altijd prettig samengewerkt met DTV Consultants omtrent de Kortingsregeling voor Tweewielers. Voor De Verkeersonderneming was hierin belangrijk dat de (potentiële) deelnemers van de regeling tevreden waren over de manier waarop zij werden geholpen en te woord werden gestaan. Dit heeft DTV Consultants altijd zorgvuldig en met grote klantvriendelijkheid verzorgd.”

Effecten project: 80% fietst minimaal 2 keer per week

De monitoring en rapportage van het fietsgebruik door de deelnemers viel ook onder onze taken. Wekelijks monitoren wij de ritregistraties van ruim 500 deelnemers. Ruim 80% van de deelnemers gebruikt meer dan 2 keer per week de fiets. De meeste deelnemers fietsen 2 tot 3 dagen per week naar het werk. Daarbij zijn weersomstandigheden of inefficiëntie de meest genoemde redenen om alsnog voor een ander vervoermiddel te kiezen. De Kortingsregeling Tweewielers heeft daarmee een belangrijke bijdrage in de doelstelling om 20% minder autoverkeer in de spits te realiseren. Reden voor de Verkeersonderneming om de regeling opnieuw te verlengen.

Advies en informatie
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag