Inzicht in reismogelijkheden van uw medewerkers tijdens de coronacrisis met de WoonWerkScan

De Coronacrisis heeft grote invloed op het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Mogelijk wordt er minder gereisd, omdat uw mensen (deels) thuis werken. Tegelijk is de verwachting dat door de versoepeling van maatregelen in de komende maanden mensen mobieler worden en vaker in uw bedrijf aanwezig zullen zijn. De WoonWerkScan van DTV Consultants helpt ondernemers goed mobiliteitsbeleid te voeren in deze crisistijd.

  • Snel inzicht in reismogelijkheden voor uw medewerkers
  • Praktisch toepasbaar advies om kosten te beheersen
  • Kijken naar wat er wel kan, zodat het werk zoveel mogelijk door kan gaan
  • Geschikt voor alle bedrijfstakken en bedrijfsgroottes

Wat levert de WoonWerkScan uw organisatie op? Vraag de gratis intake aan.

Op het nieuws dat OV maar voor 40% bezet mag zijn, volgt de vraag wat dat betekent voor de reis naar het werk van uw medewerkers. Misschien moet u beoordelen wie er met OV kan (blijven) reizen en voor wie er een alternatief moet worden gezocht. En is het wel nodig een vaste reiskostenvergoeding te blijven verstrekken, als medewerkers minder vaak naar hun vaste werkplek reizen? Kunnen deze budgetten anders worden ingezet, bijvoorbeeld voor de groep die normaal gesproken met OV reist? Uit onderzoek van De Verkeersonderneming in Rotterdam blijkt dat driekwart van de werkgevers werknemers geen alternatief aanbiedt, terwijl de helft van de medewerkers dit wel wenselijk vindt.

Kansen voor werkgevers

Ingrijpende gebeurtenissen zoals een verhuizing zijn de momenten waarop mensen bewust nadenken over hun mobiliteit. De huidige crisis is ook zo’n moment. Dit biedt kansen, bijvoorbeeld voor het stimuleren van de fiets en de elektrische fiets met alle voordelen die daarmee gepaard gaan. Al lang is bekend dat medewerkers die fietsen fitter en productiever zijn. Fietsen levert een grote bijdrage aan het milieu en is goed voor de bereikbaarheid van organisaties.

Vraag naar parkeerplaatsen temperen

Ook komen wellicht minder voor de hand liggende oplossingen in beeld, zoals (elektrische) scooter, deelauto, high speed e-fiets en Park+Ride. Dan parkeren medewerkers elders en pakken ze voor het laatste deel van hun reis een (leen)fiets. Allemaal maatregelen die hard nodig kunnen zijn om de oplopende vraag naar parkeerplaatsen bij de werkgevers te temperen. Want als medewerkers die liever niet meer met OV reizen (met het oog op genoemde lagere capaciteit en ook besmettingsgevaar) allemaal voor de auto gaan kiezen, leidt dit natuurlijk tot een veel hogere vraag naar parkeerplaatsen.

Deskundige ondersteuning voor uw mobiliteitsbeleid

Kortom: misschien heeft u behoefte aan ondersteuning bij de beantwoording van deze vragen. Met onze WoonWerkScan krijgt u snel en objectief inzicht in oplossingen die voor uw medewerkers beschikbaar zijn. Duidelijk wordt welke medewerkers afhankelijk zijn van OV. Hen moet u misschien (tijdelijk) faciliteren met een andere oplossing voor hun woon-werkverkeer, zoals hierboven genoemde voorbeelden. De data uit de WoonWerkScan krijgt u online in onze DTViewer beschikbaar.  In het voorbeeld hieronder ziet u per medewerker een passend alternatief opgenomen.

 

Het is voldoende als we inzicht hebben in het ‘gewone’ reisgedrag van uw medewerkers en u gegevens aanlevert over hun woonlocaties. Om deze gegevens te verzamelen, hebben we een checklist beschikbaar. U kunt medewerkers ook zelf ‘aan het woord laten’ en beoordelen welke mogelijkheden zij zien hun reisgedrag aan te passen. Dit zorgt voor draagvlak voor aanpassingen van uw mobiliteitsbeleid. Daarvoor hebben we een fraaie enquêtetool beschikbaar.

Hulp op maat voor ondernemers

We helpen u graag verder, bijvoorbeeld met:

  • Het opstellen van een aangepast (tijdelijk) mobiliteitsbeleid en de praktische uitwerking in maatregelen, faciliteiten en (reiskosten)regelingen. We kunnen onder meer adviseren over de inrichting van fietsenstallingen en optimale benutting van parkeercapaciteit (met het oog op de ‘1,5 meternorm’ en mogelijke groei van het autogebruik), rekening houdend met de capaciteit van uw gebouw. Uiteraard hebben we oog voor de financiële consequenties van het beleid en zetten we kosten en baten op een rijtje.
  • De uitwerking van een campagne om uw medewerkers te informeren en begrip te creëren voor de keuzes die u maakt. We vertalen de beleidskeuzes in richtlijnen voor uw medewerkers.
  • De selectie van leveranciers voor een fietsproject of andere faciliteiten. We zien een wildgroei aan aanbieders. Als onafhankelijk bureau helpen we u de beste keuze te maken, passend bij de uitkomsten van digitale mobiliteitsscan, uw budget en wensen.
  • Antwoorden op andere vragen die u heeft, hoe klein of groot ze ook zijn.

Ja, ik wil een gratis intake voor de WoonWerkScan

Advies en informatie
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag