Integratie snelheidsadvies fietsers in verkeerslichtenregeling Eindhoven

Op vrijdag 19 mei 2017 werd Flo feestelijk geopend door de Eindhovense wethouder Jannie Visscher op het kruispunt Eisenhowerlaan / Wolvendijk. Flo is een systeem dat fietsers informeert over de stand van het naderende verkeerslicht. Op 120 meter afstand voor het kruispunt wordt de snelheid van de passerende fietser gemeten. Op basis van deze snelheid en de tijd tot groen bij het verkeerslicht, krijgt de fietser een symbool te zien.

Het symbool geeft een advies aan:

  • Schildpad: ga langzamer fietsen, je hebt ruim voldoende tijd om het groene licht te halen.
  • Duimpje: blijf zo fietsen, je komt precies op tijd aan voor het groene licht.
  • Haas: ga sneller fietsen om nog op tijd het groene licht te halen.
  • Liggende koe: helaas, je komt aan tijdens rood.

Het idee van Flo komt van Springlab. Zij bedachten ook de zuil die langs het fietspad is geplaatst. In de zuil is een radardetector opgenomen die de snelheid van de fietser meet. Daarnaast bevat de zuil een scherm dat de animaties toont.

Integreren in verkeerslichtenregeling

DTV Consultants heeft in opdracht van gemeente Eindhoven de software voor de verkeerslichtenregeling en de snelheidsadvisering voor Flo gemaakt. De gemeten snelheid komt in de software van de verkeerslichtenregeling binnen.

De nieuwe functionaliteiten hebben we ingebouwd in de bestaande –ook door DTV Consultants ontwikkelde- verkeerslichtenregeling. Het verkeer op het kruispunt wordt met een zogenaamde halfstarre structuur geregeld. In deze structuur heeft het autoverkeer op de Eisenhowerlaan een vaste groenrealisatie binnen de cyclustijd. Zo kan de dynamische groene golf voor autoverkeer op de Eisenhowerlaan worden uitgevoerd. De tijd die overblijft, wordt verdeeld over de overige verkeersdeelnemers.

Gratis groen

De halfstarre structuur maakt het mogelijk om voor de fietsers een advies te berekenen omdat vooraf bekend is welk tijdvenster zij minimaal groen krijgen. Onze software bepaalt het snelheidsadvies en stuurt vervolgens de symbolen in de Flo zuil aan. Op minder drukke momenten kan het gebeuren dat de fietsoversteek eerder groen krijgt , al weten we dit pas op het laatste moment. Dit zorgt echter voor extra comfort voor de fietser. We noemen dit ‘gratis groen’.