Hoe ver willen voetgangers lopen?

Wat vinden voetgangers een acceptabele afstand om te lopen? En welke factoren beïnvloeden dit? Deze informatie is belangrijk om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of belangrijke voorzieningen voldoende bereikbaar zijn en of er in een gebied voldoende parkeerruimte op loopafstand beschikbaar is. Daarom maakt het onderdeel uit van de ‘Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom’ (ASVV) van CROW. De informatie over acceptabele loopafstanden in deze ‘bijbel’ voor verkeerskundigen was verouderd. DTV Consultants is gevraagd om de kennis over acceptabele loopafstanden te actualiseren op basis van de nieuwste inzichten.

Emile Oostenbrink van CROW: “We werken momenteel aan de actualisatie van het ASVV. Dat is nodig, aangezien de vorige editie in 2012 is gepubliceerd. Daardoor was onzeker of de geboden informatie nog wel een goede basis biedt voor het maken van beleids- en ontwerpkeuzes. De informatie over acceptabele loopafstanden was een van de aspecten die actualisatie nodig heeft.”

Bijna tweeduizend reacties

De loopafstand die mensen acceptabel vinden is van meerdere factoren afhankelijk. “Niet iedereen is bereid even ver te lopen voor zo’n verplaatsing,” aldus Oostenbrink. ”Een belangrijk aspect dat bepaalt of mensen gaan lopen is hun inschatting of ze de afstand beloopbaar vinden.” Om inzicht te krijgen in welke afstanden onder welke omstandigheden acceptabel zijn voor voetgangers hebben de onderzoekers van DTV Consultants naast literatuuronderzoek zowel professionals in het verkeerskundige werkveld als het brede publiek (‘de voetganger’) bevraagd. Zo’n 80 professionals en meer dan 1.800 voetgangers hebben input geleverd voor het onderzoek.

Professionals hechten meer aan looptijd dan loopafstand

Uit de enquête onder professionals blijkt dat zij de voorkeur geven aan het uitdrukken van de acceptabele loopafstand in “tijd in minuten” in plaats van in “meters”. Dat laat ruimte voor interpretatie en keuzes van de gebruiker van de cijfers, en geeft daarom handvatten voor maatwerk. Als de gebruiker van de cijfers bijvoorbeeld weet dat een bepaalde voorziening door relatief veel ouderen gebruikt wordt, kan diegene rekenen met een lagere loopsnelheid.

Fitheid voetganger belangrijk criterium

De professionals schatten ook in dat de fysieke gesteldheid de belangrijkste factor is die bepaalt of een afstand voor voetgangers te belopen is. Ook maakt het uit of de te lopen route aantrekkelijk en veilig is, en speelt de duur van het bezoek aan een bepaalde locatie een rol.

Factoren van invloed op maximaal acceptabele loopafstand

Goed onderbouwd beeld

“Het onderzoek van DTV Consultants geeft een goed onderbouwd beeld van het thema ‘acceptabele loopafstanden’”, zegt Oostenbrink. “Wat we nog onvoldoende weten en graag nog willen onderzoeken is hoe de invloedsfactoren zich tot elkaar verhouden en hoe groot de invloed van iedere factor is. Maar met de huidige resultaten hebben beleidsmakers en ontwerpers in ieder geval betrouwbare informatie om beslissingen mee te kunnen nemen.”

Alle onderzoeksresultaten en actuele kencijfers inclusief achtergrondinformatie zijn opgenomen in de CROW publicatie ‘Inzicht in acceptabele loopafstanden’. Deze is te vinden op de website van CROW-Fietsberaad.  De geactualiseerde cijfers zijn ook opgenomen in de ASVV 2021.

Kopafbeelding gemaakt door Henk Binnendijk. Gebruikt onder Creative Commons licentie.