Hoe borgt u de privacy van weggebruikers bij iVRI’s?

Met de komst van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) krijgen wegbeheerders meer mogelijkheden om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Hiervoor is er (geautomatiseerde) communicatie tussen de iVRI en de weggebruiker. Bijvoorbeeld over de afstand tot het kruispunt en de tijd tot groen of rood licht. Dit betekent ook dat er (persoons)gegevens verwerkt worden die onder de privacywetgeving vallen. DTV Consultants helpt wegbeheerders door juridische kennis te combineren met verkeersregelkundige expertise.

De communicatie tussen de iVRI en de weggebruiker gebeurt met verschillende data, waarvan een deel van de data ook gegevens bevat die herleidbaar kunnen zijn tot een natuurlijk persoon. De volgende data wordt uitgewisseld tussen de iVRI en de weggebruiker:

  • SRM berichten: Berichten van weggebruikers naar de iVRI. Deze berichten betreffen de aanvraag van weggebruikers voor prioriteit op het kruispunt. Dit betreft met name het openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten.
  • CAM berichten: Berichten van weggebruikers naar de iVRI. Het gaat hier om locatie, snelheid en rijrichting van weggebruikers.
  • SPaT berichten: Berichten vanuit de iVRI naar weggebruikers van bijvoorbeeld de verwachte tijd tot groen licht of de tijd tot rood licht.

Berichten zijn herleidbaar tot personen

SRM berichten en CAM berichten bevatten gegevens die herleidbaar kunnen zijn tot een natuurlijk persoon. Denk aan ID nummer van het openbaar vervoer voertuig of het hulpdienst voertuig (SRM berichten) of locatie van een voertuig, snelheid en rijrichting (CAM berichten). Deze data, die alle geautomatiseerd verwerkt worden, zijn persoonsgegevens omdat zij gecombineerd kunnen worden met een observatiecamera, een kentekenregistratiesysteem (ANPR-systeem) en/of het rooster van bijvoorbeeld een buschauffeur.

De juiste gesprekspartner

Wegbeheerders moeten daarom zowel op technisch als administratief gebied een aantal zaken regelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opstellen en afsluiten van kloppende verwerkersovereenkomsten met de verschillende partners in de Talking Traffic-keten. Onze adviseur ondersteunt hierbij. Zij (her)kent zowel de juridische als praktische vraagstukken rond verkeerslichten en is daardoor de juiste gesprekspartner voor zowel privacy deskundigen als de inhoudelijke VRI-medewerkers.

Advies en informatie
Hanneke Welten

Hanneke Welten

Teamleider Smart Mobility