Hoe blijft u leren en ontwikkelen op het thema ‘Fiets’?

De versterking van de kennisinfrastructuur voor beleidsmakers en ontwerper is een van de doelstellingen uit de Tour de Force. In dit kader vragen we uw medewerking aan een korte enquête over leren en ontwikkelen op gebied van ‘fiets’. Doet u mee?

Vul de enquête in

De sterke aandacht voor fietsbeleid, -maatregelen en (onderzoeks)projecten heeft afgelopen jaren geleid tot het beschikbaar komen van grote hoeveelheden kennis, data, tools, inzichten en ervaringen. Deze zijn van grote waarde en hebben de potentie om efficiënter fietsprojecten te realiseren en nog meer impact te behalen. Uw bijdrage helpt de Tour de Force bij het ontwikkelen van kennis-, trainings- en opleidingsproducten op gebied van fiets waar u als professional weer gebruik van kunt maken.

Tour de Force verkent nu welke kennis- en leerproducten, zoals publicaties, stappenplannen, uitlegvideo’s, e-courses, cursussen, trainingen, opleidingen zij kan ontwikkelen om genoemde kennis en resultaten meer en breder bij de beoogde gebruikers te krijgen. DTV Consultants voert daarom een onderzoek uit naar de leerbehoefte van (fiets)professionals.

De enquête blijft 2 weken online en kan helemaal anoniem worden ingevuld. Wilt u de resultaten van het onderzoek ontvangen? Dan kunt u uw e-mailadres invullen.

Vul de enquête in

Advies en informatie
Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building