Hellevoetsluis maakt fietsoversteken veiliger

De gemeente Hellevoetsluis krijgt over verschillende locaties meldingen van burgers over de verkeersveiligheid. Met name het oversteken voor en door fietsers wordt als onveilig ervaren. Daarom heeft de gemeente DTV Consultants gevraagd de fietsoversteken bij De Sprong en de rotonde Amnesty Internationallaan – Rijksstraatweg te onderzoeken en voorstellen te doen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Rob Bouwman, strategisch adviseur Verkeer en Ruimte bij gemeente Hellevoetsluis: “De oversteek bij De Sprong zorgt vaak voor twijfelgedrag bij zowel fietsers als automobilisten. Niet handig, want De Sprong is een belangrijke spil voor de doorstroming van het verkeer in onze gemeente. Bij de Amnesty Internationallaan hebben we te maken met een dagelijkse grote stroom fietsers, die voornamelijk uit middelbare scholieren bestaat. De rotonde op de kruising met Rijksstraatweg is niet heel overzichtelijk, en ook de opstelruimte voor automobilisten is er beperkt. We krijgen wel eens de opmerking dat je als bestuurder ogen in je rug moet hebben.”

Toetsen aan richtlijnen en observeren in de praktijk

Genoeg reden dus om de fietsoversteken door een deskundige te laten onderzoeken. DTV Consultants heeft veel ervaring met verkeersveiligheidsstudies. Voor de case van gemeente Hellevoetsluis is ervoor gekozen eerst de huidige situatie te bekijken vanuit een luchtfoto en 360 graden beelden. Aan de hand van de ontwerprichtlijnen is getoetst waar er mogelijke verkeersveiligheidsknelpunten ontstaan. Daarna is aan de hand van drie onderzoekstappen de situatie uitgediept:

Inrichting rotonde hindert verkeersveiligheid

Uit het onderzoek blijkt dat op de rotonde Rijksstraatweg er verschillende problemen met de inrichting zijn waardoor de kans op ongevallen groter wordt. Zo zorgt de beplanting ervoor dat automobilisten en fietsers elkaar niet goed kunnen zien. Ook de manier waarop de rotonde is aangelegd is niet ideaal voor de verkeersveiligheid. Over de hele dag gezien is de intensiteit laag, maar door de piek aan scholieren in de ochtendspits is er toch voldoende reden om de rotonde aan te pakken.

Hoogteverschil bij De Sprong stropt doorstroming

Bij de fietsoversteek De Sprong valt met name het hoogteverschil bij de opstelruimte op ter hoogte van het Trambaanpad. Op de oversteek zijn tijdens de conflictobservatie niet veel gevaarlijke situaties geconstateerd. Wat wel te zien is, is dat fietsers geen gebruik maken van de schuine opstelruimte maar afstappen op het fietspad. Zij anticiperen op de gevaarlijke helling van de opstelplaats. Dit is storend voor de doorstroming op het fietspad en kan leiden tot ongevallen.

Sommige verbeteringen gelijk doorvoeren

Er zijn verschillende verbetervoorstellen om de fietsoversteken veiliger te maken. “Een aantal punten kunnen we gelijk aanpakken,” stelt Bouwman. “Zo gaan we op de rotonde de beplanting snoeien en pakken we de te hoge opsluitbanden bij het fietspad aan. Ook gaan we met fietscampagnes aan de slag, om zo met name de scholieren te stimuleren beter op te letten bij het oversteken.” De oversteek bij De Sprong ligt ingewikkelder. “Puur verkeerskundig gezien is deze kruising ongelijkvloers maken de mooiste oplossing. Er liggen hier echter veel kabels en leidingen. Een tunnel aanleggen wordt daardoor erg kostbaar, daar hebben we als gemeente de middelen nu niet voor.” Eventueel kunnen er snelheid remmende maatregelen worden genomen. “Daarbij moeten we ook het belang van De Sprong als belangrijke verkeersader afwegen, hier moeten we nog een beslissing over nemen,”  aldus Bouwman, die zeer te spreken is over het door DTV Consultants uitgevoerde onderzoek. “Het rapport biedt precies de informatie waar we naar op zoek waren, dit kunnen we ook prima als onderliggend stuk voor de gemeenteraad gebruiken.”