Geslaagd participatieproces Witte de Withstraat

Een brede vertegenwoordiging van bewoners, bezoekers, ondernemers en gebruikers van de Witte de Withstraat, de deelgemeente Rotterdam Centrum en de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam is, dankzij een succesvol participatieproces, gezamenlijk een maatregelenpakket overeengekomen om deze unieke straat en omgeving een kwaliteitsimpuls te geven.

De maatregelen hebben betrekking op het versterken van de identiteit, aankleding en het gebruik van de buitenruimte, zoals bijvoorbeeld extra ruimte voor terras en parkeerplekken die gelijk worden getrokken met de stoep.

Uitvoerig participatiesproces voor een unieke straat

In de Witte de Withstraat is altijd wel iets te beleven. De straat is onderdeel van de Kunstas en heeft een unieke mix van detailhandel, cultuur, kunst, horeca en wonen. De deelgemeente wilde weten hoe ze de aantrekkingskracht van deze straat kan behouden en verder versterken. Het benodigde onderzoek hiervoor zou gevoelige snaren gaan raken en dus moest het goed en participatief gebeuren. Daarom heeft de deelgemeente DTV Consultants ingehuurd voor het organiseren en begeleiden van een uitvoerig participatieproject en het aansturen van het bijbehorende onderzoek door de dienst Stadsontwikkeling.

Terassen Witte de Withstraat

Enthousiasme over het resultaat

Said Kasmi, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Buitenruimte, Verkeer en Vervoer en Wijkeconomie is erg tevreden met het uitvoerige participatietraject. “Het enorme aantal mensen dat mee wilde doen, is uniek. Er zijn zelfs extra bijeenkomsten ingelast!” Alle doelgroepen waren vertegenwoordigd: bewoners, bezoekers, ondernemers uit horeca en detailhandel en de cultuursector uit de straat en de omgeving. “Het traject is zeer zorgvuldig vormgegeven en heeft geleid tot een maatregelenpakket en aanbevelingen waar we mee aan de slag gaan. Dat, in combinatie met het enorme enthousiasme bij alle deelnemers, is uniek. Iedereen stond snel in de meewerkstand en kwam met ideeën. Ook collega-bestuurders, wethouders en ambtenaren zijn enthousiast”, aldus Said Kasmi.

Transparant proces

Taco Pennings, als gebiedsmanager verantwoordelijk voor het Witte de Withkwartier, beaamt dit. “Het was een intensief, transparant en breed ingestoken proces, met een resultaat dat door iedereen wordt gedragen. De belangen van opdrachtgever en belanghebbenden zijn steeds heel duidelijk neergezet en iedereen heeft elkaar steeds geïnformeerd. Door alle betrokkenen intensief te betrekken in het traject, zijn partijen nader tot elkaar gebracht en tot een gezamenlijk plan gekomen. Dat is heel bijzonder omdat de belangen van bezoekers, ondernemers, bewoners en culturele instellingen nogal tegenstrijdig kunnen zijn. Door alles uit te spreken, er de tijd voor te nemen en met elkaar aan het werk te gaan, is er meer begrip voor elkaars achtergrond en mening ontstaan.” Ook het feit dat mensen elkaar nu weten te vinden en met elkaar in contact willen blijven, zien Taco en Said als een groot winstpunt.

Overleg Witte de Withstraat

Naar iedereen luisteren

Bert Dirkx van de Ondernemersvereniging Witte de Withkwartier, vindt het echt bijzonder dat er naar iedereen werd geluisterd. “Iedereen is over de straat gaan nadenken. Niemand was aan het knokken voor zijn eigen belang”. Reinout Wissenburg, bewoner, vult aan: “Vanuit een positieve benadering kon iedereen een bijdrage leveren. Er werd niet vanuit problemen gedacht. Het proces zette aan tot dromen en creatief denken. Dit is heel moeilijk voor mensen. Bijzonder dat dit hier lukte”, aldus Reinout.

Het maatregelenpakket

De maatregelen in het maatregelenpakket dat DTV Consultants heeft geadviseerd, zijn te clusteren in maatregelen voor het versterken van de identiteit, de inrichting en het gebruik van de Witte de Withstraat en de omgeving. Ze beogen het verblijven nog aantrekkelijker te maken en de herkenbaarheid van het Witte de Withkwartier te vergroten.

Een greep uit de maatregelen:

  • De uitgangen van het Witte de Withkwartier herkenbare poorten geven,
  • Verfraaien van de straat met straatobjecten als kunst, zitelementen en groen
  • Afmaken van het verlichtingsplan
  • Permanente vermindering van 20% van de parkeerplaatsen ten bate van ruimte voor terrassen en voetgangers
  • Voetgangersdoorsteek van de parkeergarage in de Hartmanstraat naar de Witte de Withstraat.

Witte de With Werkzaamheden

Snel en goed uitgevoerd

Binnen 14 maanden is het project uitgevoerd: van onderzoek tot vormgeving op straat. DTV Consultants heeft het hele participatieproces vormgegeven en uitgevoerd tot de realisatie en was verantwoordelijk voor de aansturing van het onderzoek van de centrale stad.

Zie ook: Lof voor vernieuwde Witte de With (Metro, 23 mei 2013)

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building