Gemeenten hanteren geen standaard protocol bij ernstige verkeersongevallen

Er komt uiterlijk in 2020 een standaard verkeersongevallen protocol voor alle Nederlandse wegbeheerders, waarin wordt geregeld hoe gemeenten handelen na een ernstig verkeersongeval. Aandacht voor slachtoffers/nabestaanden en het voorkomen van nieuwe ongevallen staan hierin centraal. Het protocol wordt ontwikkeld door DTV Consultants in samenwerking met onder andere slachtofferorganisaties, wegbeheerders en politie. Financiers van het project zijn: Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, Interpolis en de gemeenten Tilburg, Alphen aan den Rijn en Velsen.

Een protocol helpt om nieuwe verkeersongevallen te voorkomen

Het protocol beschrijft wat er moet gebeuren na een ernstig ongeval:

  • De slachtoffers en/of nabestaanden moeten de aandacht krijgen waar zij behoefte aan hebben;
  • De communicatie met de slachtoffers en/of nabestaanden, maar ook richting media, moet worden gestroomlijnd
  • De wegbeheerder moet zo snel mogelijk de betreffende verkeerssituatie analyseren, of dit laten doen;
  • De wegbeheerder moet op korte termijn de nodige quick-win maatregelen treffen;
  • Inzichten uit de analyse van de verkeerssituatie moeten worden gebruikt om ook andere locaties veiliger te maken en slachtoffers te voorkomen.

Proeftuinen in Tilburg, Alphen aan den Rijn en Velsen

De gemeente Amsterdam is een van de weinige gemeenten die al beschikt over een gestandaardiseerde aanpak. Deze aanpak vormt voor DTV Consultants de inspiratie voor de ontwikkeling van een standaard verkeersongevallen protocol voor alle Nederlandse gemeenten. DTV Consultants begeleidt de implementatie van het nieuw te ontwikkelen protocol in pilotprojecten in Tilburg, Alphen aan den Rijn en Velsen.

Blauwdruk voor alle wegbeheerders

Daarnaast levert DTV Consultants een blauwdruk voor implementatie bij andere wegbeheerders. Hans Godefrooij, teamleider Verkeersarchitectuur bij DTV Consultants: “In veel van onze projecten werken we nauw met wegbeheerders samen. We kennen hun uitdagingen, zowel op het gebied van communicatie als die op het terrein van verkeersveiligheid en infrastructuur. Volgens ons hebben álle wegbeheerders baat bij een helder stappenplan. Reden voor ons om een standaard protocol met implementatieplan te ontwikkelen.”

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur