Gemeente Zuidplas heeft knelpunten glashelder in beeld

Breng in kaart waar knelpunten bestaan voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersinfrastructuur in onze gemeente. Zowel voor de huidige situatie als in de toekomst. Deze opdracht gaf de gemeenteraad van Zuidplas aan het college van B&W. DTV Consultants is gevraagd dit verkeerskundige onderzoek uit te voeren.

De gemeente Zuidplas bestaat uit vier dorpen (Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan de IJssel en Zevenhuizen) en een uitgestrekt buitengebied. Dit buitengebied wordt doorkruist door twee snelwegen (A12 en A20) en diverse provinciale wegen. In alle dorpen wordt flink gebouwd, in totaal komen er duizenden woningen bij. Al deze activiteit zorgt voor een groeiende hoeveelheid verkeer. Volgens het gemeentebestuur een goed moment om inzichtelijk te maken waar huidige en toekomstige knelpunten liggen op het gebied van doorstroming 

Reistijdvertraging

Om de knelpunten op het gebied van doorstroming in kaart te brengen, heeft DTV Consultants haar Cityscan toegepast op het wegennet binnen de gemeenteDe CityScan laat zien waar mogelijke knelpunten liggen door een vergelijking te maken met de freeflow (gemiddelde snelheden als je onbelemmerd door kunt rijden) en daadwerkelijke reistijden. Op basis van deze reistijdfactor en in combinatie met het verkeersmodel is inzichtelijk gemaakt op welke wegvakken congestie optreedt. Dit is gedaan voor de ochtendspits, avondspits en dalperiode. Hiervoor gebruiken we:  

  • NDW reistijddata 
  • Data van het NDOV over de vertraging van openbaar vervoer 
  • Intensiteiten uit het verkeersmodel, waarmee naast de huidige situatie ook de situatie in 2030 in beeld is gebracht.

Onderstaande kaart laat zien dat het dan direct duidelijk is waar mogelijke problemen zich voordoen: 

Verkeersveiligheid op extra kaartlaag

Voor gemeente Zuidplas is de CityScan aangevuld met gegevens over de verkeersveiligheid. Ongevalsgegevens zijn opgehaald uit BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland). Dit is de database waarin alle verkeersongevallen worden verwerkt die door de politie zijn vastgelegd in processen-verbaal of registratiesets. Deze objectieve data is vergeleken met de beleving van de verkeersveiligheid van inwoners. Burgers zijn geconsulteerd met de digitale verkeersenquête ‘Mappinion. De meldingen van bewoners die via Mappinion zijn gedaan, zijn in de CityScan geplot op de juiste wegvakken binnen het onderzoeksgebied. Deze publieksreacties zijn ook gebundeld in een zogenaamde ‘heatmap’. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk waar de grote(re) concentraties van meldingen zichtbaar zijn. In dit project is data over objectieve verkeersveiligheid voor het eerst op een kaart afgezet tegen belevingsdata over subjectieve verkeersveiligheid. 

Goed onderbouwd beeld

Wethouder Jan Willem Schuurman is wethouder voor gemeente Zuidplas en heeft onder meer verkeer & vervoer in zijn portefeuille. De CityScan vindt hij een schot in de roos: “Voor ons als gemeente is het belangrijk om een goed onderbouwd beeld te hebben van waar het verkeer momenteel vastloopt en waar het in de toekomst kan gaan vastlopen. Dit geldt voor zowel onze eigen wegen als de provinciale- en snelwegen in ons gebied. De CityScan zoals die door DTV Consultants is uitgewerkt maakt dat heel inzichtelijk. De CityScan geeft de gemeente een solide basis voor nader onderzoek naar mogelijke maatregelen voor het oplossen van de knelpunten, vindt SchuurmanEn we hebben nu ook goed gereedschap om er samen met andere overheden voor te zorgen dat onze gemeente goed bereikbaar is en blijft. 

Advies en informatie
Tom Steijvers

Tom Steijvers

Adviseur Smart Mobility