Gemeente Den Haag maakt oversteken veiliger

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft DTV Consultants de verkeersveiligheid van de zebrapaden op alle 50km-wegen in het stadsdeel Escamp onderzocht. De gemeente wilde weten of de inrichting van de aanwezige zebrapaden voldoet aan de daaraan gestelde richtlijnen. In deze ‘Zebrascan’ hebben we alleen zebrapaden gecontroleerd, die niet met verkeerslichten zijn geregeld.

Van elk zebrapad zijn onder meer de volgende kenmerken vastgelegd:

 • Kleur en zichtbaarheid van de strepen
 • Contrast met de ondergrond
 • Aanwezigheid en/of zichtbaarheid bord L2
 • Aanwezigheid straatverlichting
 • Geen parkeermogelijkheid binnen vijf meter van het zebrapad
 • Zicht belemmerende begroeiing en andere zicht belemmerende elementen
 • Aantal te kruisen rijbanen en rijstroken
 • Aanwezigheid en breedte middeneiland
 • Oversteeklengte(s)
 • Breedte van het zebrapad
 • Breedte van de strepen en de tussenliggende ruimte
 • Aanwezigheid en soort snelheid remmende voorzieningen
 • Hoogteverschillen/stoepranden
 • Egaliteit van de oversteek (hobbels/kuilen)
 • Geleidelijnen en noppentegels

Factsheet ZebrapadFactsheet per zebrapad

Daarnaast hebben onze onderzoekers van elk zebrapad vanuit alle richtingen foto’s gemaakt. Naast een overall overzicht, is op basis van deze informatie van elk zebrapad een factsheet opgesteld. Hierop staat een overzicht van de kenmerken van het zebrapad en een foto van de oversteekplaats.

Driekwart zebrapaden in orde

Op basis van de geregistreerde kenmerken en de foto’s heeft elk van de zebrapaden een beoordeling op een driepuntschaal gekregen:

 1. Helemaal in orde
 2. In orde, maar onderhoud is nodig (bijvoorbeeld omdat de zebramarkering deels is weggesleten, of omdat er een verkeersbord ontbreekt)
 3. Niet in orde, er is meer nodig dan alleen onderhoud om het zebrapad veilig te maken

In totaal zijn 124 zebra’s beoordeeld:

 • 45 Helemaal in orde
 • 40 In orde, maar onderhoud is nodig
 • 39 Niet in orde

Direct aan de slag met de verbeterpunten

Richard van der Ark, programmaleider Verkeersveiligheid bij de gemeente Den Haag is blij met het overzicht dat de Zebrascan heeft opgeleverd. “Ik heb alle punten uit het rapport doorgegeven aan onze wegbeheerders (onderhoudsmensen). We weten nu precies wat we kunnen aanpakken en zijn direct aan de slag gegaan.” De ontbrekende verkeersborden zijn al geplaatst, meldt Van der Ark. Tekortkomingen aan belijning worden opgenomen in het markeringsplan. Bij het eerstvolgende periodieke onderhoud dit jaar krijgen de relevante zebrapaden nieuwe belijning.

Controle verkeersveiligheid oversteken

Uitzoekwerk parkeerplaatsen en straatverlichting

Op plekken waar knelpunten zijn gesignaleerd met de aanwezigheid van parkeerplaatsen gaat de gemeente ter plekke poolshoogte nemen. Van der Ark: “We beoordelen dan per situatie wat de beste oplossing is. Het kan zijn dat we op een aantal locaties paaltjes plaatsen of een stoepband doortrekken om de situatie veiliger te maken.” Ook op locaties waarin de afwezigheid van straatverlichting een probleem kan zijn gaat de gemeente Den Haag op nader onderzoek uit. “We voeren lichtmetingen uit bij deze zebrapaden en bepalen of extra verlichting noodzakelijk is.” stelt Van der Ark.

Rijbanen versmallen kan niet zomaar

Bij enkele zebrapaden is het nodig de rijbanen te versmallen om aan de richtlijnen te kunnen voldoen. Daarvoor heeft de gemeente eerst nog wat huiswerk te doen legt Van der Ark uit: “Je kunt niet zomaar even een stuk weg versmallen. Dat betekent dat we alle consequenties van een dergelijke aanpassing helder in beeld moeten hebben. Bovendien is het een relatief kostbare maatregel. Daarmee is versmallen van rijbanen een klus voor de langere termijn.”

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur