Gedragsanalyse verkeersveiligheid fietskruispunt Velsen

Fietsers vinden het fietskruispunt bij het Slaperdijktunneltje in Santpoort-Noord onveilig. Gebruikers van het fietspad klaagden hierover bij de gemeente Velsen. Na een herinrichting waarbij een busbaan is aangelegd en de Broekbergenlaan is verlegd, is het aantal klachten verder toegenomen. Aanpassen van de belijning bleek geen afdoende oplossing. Gemeente Velsen heeft DTV Consultants gevraagd een gedragsanalyse uit te voeren en op basis daarvan voorstellen te doen om het kruispunt veiliger te maken.

Bij het fietskruispunt Slaperdijktunnel-Vlielantpad heeft een verkeersveiligheidsauditor van DTV Consultants de verkeerssituatie beoordeeld. Gebruikers van het fietspad namen deel aan deze schouw, zodat zij de door hen beleefde knelpunten bij het kruispunt konden aangeven. Vervolgens is een camera geplaatst om een week lang de situatie in beeld te brengen. Videoanalisten hebben de camerabeelden uitgekeken en filmfragmenten verzameld van conflictsituaties en andere opvallende gebeurtenissen. Een verkeerspsycholoog en verkeersveiligheidsauditor hebben vervolgens deze fragmenten beoordeeld.

Uit de gedragsanalyse van de fietsers komen de volgende punten naar voren:

  • Fietsers die uit de fietstunnel komen, verlenen niet altijd voorrang aan fietsers op het Vlielantpad (fietspad langs de Broekbergenlaan en busbaan); onder andere wanneer het verkeerslicht voor overstekende fietsers op groen staat;
  • Regelmatig is geconstateerd dat fietsverkeer afkomstig vanaf het noorden van het Vlielantpad afsnijdt wanneer zij linksaf slaan om de tunnel in te gaan; dat leidt soms tot conflicten met fietsers die uit de tunnel komen;
  • Een aantal keer is geconstateerd dat fietsverkeer dat moet wachten op het verkeerslicht om de Broekbergenlaan over te steken, het fietspad blokkeert;
  • Soms wijken fietsers vanuit de tunnel richting het noorden uit naar de andere weghelft, omdat de bocht wat krap is; dat leidt soms tot conflicten met tegemoetkomende fietsers;
  • Fietsers snijden soms ook vanuit de tunnel af over het voetpad.

Reconstructie geen optie, kleine aanpassingen wel mogelijk

Het onderzoek laat ook zien dat de inrichting van de fietstunnel die naar de oversteekt leidt, niet helemaal aan de actuele richtlijnen voldoet. Kommer Sneeuw, verkeerskundige van gemeente Velsen: “De fietstunnel is verouderd, dat maakt creëren van een optimale verkeerssituatie onmogelijk zonder grote ingrepen te plegen. Het beste zou zijn om een nieuwe fietstunnel aan te leggen die voldoet aan de eisen van deze tijd. DTV Consultants heeft ons aanbevelingen gegeven waardoor we de situatie met relatief kleine aanpassingen toch flink kunnen verbeteren.”

Fietsers nudgen

De specialisten van DTV Consultants hebben onder meer voorgesteld om het verloop van het fiets- en voetpad duidelijker te maken door de wegdekkleur te veranderen, om het fietsverkeerslicht te draaien waardoor aankomende fietsers niet meer anticiperen op groen licht en om een verkeersdruppel aan te brengen om het fietsverkeer de juiste kant op te nudgen. “Met deze aanpassingen maken we enerzijds het fietskruispunt veiliger en stimuleren we tegelijkertijd ongemerkt het gedrag van de fietsers de goede kant op,” meldt Sneeuw. “Dit levert ons dubbele verkeersveiligheidswinst op.”