Fietsers in Leiden zijn blij met Volg Groen

In Leiden kunnen fietsers die het kruispunt Langegracht-Klokpoort willen oversteken al van afstand zien of zij het groene licht nog kunnen halen. Lampjes in een natuurstenen band tussen het fietspad en het trottoir geven het te fietsen tempo aan. Deze ledlampjes worden geactiveerd als een fietser 30 meter voor het groene verkeerslicht is en de oversteek nog kan halen. Door de actieve wegmarkering vlak voor de fietser één voor één uit te schakelen, laat de verlichting de aan te houden snelheid zien.

Eind vorig jaar heeft DTV Consultants voor de gemeente onderzocht hoe de gebruikers dit zogenaamde ‘Volg Groen’ ervaren. Stephan van der Perk, verkeersregeltechnisch ontwerper bij gemeente Leiden: “We zagen in Volg Groen een technologie die fietsers meer comfort op kan leveren op dit kruispunt. Het is dan belangrijk om in de praktijk te toetsen of die verwachting ook waargemaakt wordt.”

Positieve beleving van Volg Groen

Er zijn een paar honderd fietsers geënquêteerd. Het blijkt dat fietsers volggroen ervaren als nuttig, betrouwbaar en comfortabel. Driekwart van de passerende fietsers begrijpt de bedoeling van het systeem, en daarvan past ook bijna driekwart het fietstempo aan op basis van de informatie die door Volg Groen wordt gegeven. Fietsers die zeggen hun fietstempo niet aan te passen, fietsen meestal al op het juiste tempo. Het systeem wordt door fietsers gewaardeerd met een dikke voldoende, gemiddeld een 7,4.

Gedrag fietsers getoetst

Naast de mening van fietsers is ook het gedrag van fietsers geobserveerd. Uit deze observaties blijkt dat niet alle passerende fietsers de ledlampjes zien aangaan. Omdat de lampjes alleen aangaan wanneer het verkeerslicht op groen staat, ziet ongeveer 1 op de 6 passerende fietsers de lampjes aangaan. Bijna alle fietsers die de lampjes zien branden, lukt het om tijdens groen de stopstreep te passeren, blijkt uit het cameraonderzoek. Een mooi resultaat. De onafhankelijke toetsing door DTV Consultants leverde overtuigend bewijs dat fietsers geholpen zijn met het systeem.

Vervolgstap

De evaluatie die DTV Consultants heeft uitgevoerd namens de gemeente Leiden geeft inzicht om het systeem op deze locatie verder te optimaliseren. “De fiets staat in Leiden op 1 en dat verdient aandacht om innovaties zoals deze goed te evalueren. We zullen Volg Groen dan ook handhaven. De volgende verbetering van dit systeem om meer passerende fietsers gebruik te laten maken van het systeem staat al in de planning,” vertelt Van der Perk.

Fotografie: Buro JP