Exclusieve studiedag voor verkeersveiligheidsauditoren hoofdwegennet

Op 4 november organiseerde het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits (KoVa) met DTV Consultants een exclusieve studiedag voor de gecertificeerde verkeersveiligheidsauditoren voor het hoofdwegennet. DTV Consultants verzorgde alle praktische zaken. Een flinke groep auditoren, verkeersveiligheidsadviseurs en leden van het KoVa bezocht de Maastrichtse A2 tunnel die binnenkort open gaat, waarna ze bij de Duitse vestiging van 3M (Neuss) de nieuwste snufjes konden bewonderen.

De tunnel is normaal gesproken niet toegankelijk voor belangstellenden. Dankzij de goede contacten van het Kwaliteitsorgaan met de verantwoordelijken bij Rijkswaterstaat kon er een uitzondering worden gemaakt.

Verkeersveiligheidsexperts bekijken de nieuwe A2 tunnel

In Maastricht gaf Zoran Kenjic, adviseur Wegen en Verkeersveiligheid bij Projectbureau A2 Maastricht een rondleiding. In veiligheidslaarzen, met helm en veiligheidshesje deed het gezelschap de bovenste tunnelbuis aan. De laatste inspecties worden momenteel uitgevoerd. Auditoren Domien Overkamp en Dirk de Baan hebben onlangs de audit vlak voor de opening van het werk uitgevoerd en binnenkort wordt de laatste verkeersveiligheidsaudit gepland. Het is de bedoeling dat de tunnel rond de jaarwisseling open gaat.

Actuele eisen aan verkeersborden en reflectie

Aad Godvliet (accountmanager bij 3M) verwelkomde de groep op het enorme complex in Neuss. Een deel van de groep startte met een presentatie over de eisen aan verkeersborden, reflectie en retro-reflectie. Uitgelegd werd hoe reflectie werkt, hoe 3M dit probeert te optimaliseren en welke typen folie ze daarvoor ontwikkeld hebben.

Demonstratie materialen in dark room

De andere groep was op dat moment in de Dark Room, waar een demonstratie gegeven werd van de verschillende materialen. Sommige folies reflecteren meer licht dan andere folies. Verschillen werden getoond bij daglicht en in de nacht. Deelnemers konden alle objecten zelf aanschijnen met een lampje, en daarbij drie posities simuleren: autobestuurder, bestuurder van een SUV of vrachtwagenbestuurder. Het verschil in terugkaatsend licht was soms opmerkelijk, afhankelijk van je positie. Straatnaamborden, markering op vrachtwagens en hulpvoertuigen en de verschillen tussen de nieuwste materialen en wat oudere folies werden bekeken. Ook werd getoond wat het effect is van omgevingsverlichting.

Advies en informatie
Kim Heerkens

Kim Heerkens

Adviseur Capacity Building
Marjolein van de Nadort

Marjolein van de Nadort

Adviseur Capacity Building