Even voorstellen: Nycké Heurman

Sinds begin februari heeft het team Verkeersarchitectuur versterking gekregen in de vorm van Nycké Heurman (25). Wij stellen haar graag aan u voor.

“Ik wilde vroeger architect worden, daarom ben ik begonnen met een mbo-opleiding bouw en  infrastructuur,” vertelt Nycké. Er bleek echter geen nieuwe Rem Koolhaas in haar verscholen te zitten. “Ik ben toen overgestapt naar civiele techniek. Daar kwam ik aan aanraking met de verkeerswereld, dat prikkelde mijn interesse.” Na het behalen van haar mbo-diploma was een verkeerskunde studie dan ook een logisch vervolg. Vier jaar later studeerde Nycké af, hiervoor heeft zij bij Arcadis onderzoek gedaan naar wat de gevolgen voor verkeersveiligheid zijn als een snelweg overgaat naar een andere wegcategorie (bijvoorbeeld een autoweg).

Familiebedrijf én serieuze speler

Tijdens haar opleiding mobiliteit aan de BUas belandde Nycké voor het eerst bij DTV Consultants. Zo werkte ze tijdens haar stage mee aan het brede onderzoek naar ‘Het Nieuwe 30’. Later is ze nog als werkstudent ingezet bij de controle van kruispunttopologie. “Dat was weer eens wat anders dan werken in de horeca! Het leuke aan DTV Consultants is dat het voelt als een familiebedrijf, iedereen kent en helpt elkaar. Tegelijkertijd is DTV Consultants een serieuze speler in de markt, met interessante opdrachtgevers.”

De menselijke factor van mobiliteit

Binnen de verkeerskunde heeft Nycké bijzondere interesse in menselijk gedrag. “De ‘waarom’ vraag vind ik heel boeiend. Daarom heb ik ook de minor verkeerspsychologie gedaan bij NHL Stenden gedaan.” Bij DTV Consultants kan Nycké zich breed ontwikkelen. “Gedragsvragen trekken me aan, bijvoorbeeld hoe je een werkgeversaanpak succes kunt uitrollen. Maar ook de inrichting van de openbare ruimte is interessant. Die diversiteit vind ik leuk en kom ik tegen in de projecten die we bij DTV Consultants doen.”

Advies en informatie
Nycké Heurman

Nycké Heurman

Adviseur Verkeersarchitectuur