Even voorstellen: 7 nieuwe medewerkers gestart

De afgelopen maanden zijn 7 nieuwe medewerkers gestart bij DTV Consultants: Saliou Diallo en Gonzalo Pena (beide adviseur Smart Mobility), Kim de Wit en Steven van der Have (beide adviseur Verkeersarchitectuur), David Smit (GIS-specialist), Cees Boot (Grafisch Vormgever) en Maartje Zijlmans (adviseur Marketing en Communicatie). Ze stellen zich graag even voor.

Saliou Diallo is in september jl. gestart als Adviseur Smart Mobility. Hij studeerde Automotive Engineering aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. “Mijn eerste indruk is heel positief. Ik krijg de vrijheid om te doen wat ik leuk vind en wat bij me past. Wat me aanspreekt aan het vak Smart Mobility is het raakvlak tussen voertuig en infrastructuur en de groeiende samenhang daartussen, met als uiteindelijk doel optimaal gebruik door de mens. Daar ligt de toekomst denk ik!”

Gonzalo Pena is civiel ingenieur en werkte voorheen bij de gemeente Buenos Aires in Argentinië, als wegontwerper en vervoerplanner. “In mijn nieuwe functie als adviseur Smart Mobility help ik gemeenten om verkeersdoorstromingen in steden te verbeteren. Daarnaast help ik bij het implementeren van innovatieve oplossingen die een positieve impact hebben op het leven van mensen en hen leiden naar veiligere en duurzame mobiliteitskeuzes.”

Kim de Wit studeerde Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Hogeschool Rotterdam en studeerde af bij DTV Consultants. “Als eindproduct heb ik een scoringsmethodiek opgeleverd, voor het prioriteren van basisschoolomgevingen op verkeersonveiligheid. Sinds 1 september ben ik officieel in dienst als adviseur Verkeersarchitectuur en veldwerkcoördinator. Wat mij aanspreekt aan dit vakgebied is het aanpakken van verkeerskundige vraagstukken middels een maatschappelijke blik. Dat zie ik als een uitdaging!”

Steven van der Have werkt sinds kort als adviseur verkeer/fiets in het team Verkeersarchitectuur. “Fietsen geeft mij een uniek gevoel van vrijheid en ik vind het dan ook fantastisch om het gebruik van de fiets te bevorderen en vergemakkelijken. Hiervoor werkte ik bij de Fietsersbond waar ik me onder andere bezighield met inclusiviteit en de toegankelijkheid van fietsinfrastructuur voor fietsers met een lichamelijke beperking.”

David Smit is aangetrokken als GIS Specialist. Dynamische kaarten kennen voor hem geen geheimen. “Wat mij aanspreekt in het vak is dat ruimtelijke informatie vaak pas gaat leven als je er een kaart van maakt. Daarnaast heeft (bijna) alles waar je mee bezig bent wel te maken met een locatie op onze aarde.” David werkte hiervoor bij een klein Geo-ICT bedrijf en komt bij DTV Consultants in het team Data & Development.

Cees Boot is in november gestart als in-house grafisch ontwerper. “Collega’s kunnen de ontwikkeling van visuele communicatie uitingen voor hun projecten aan mij uitbesteden. Denk aan infographics, illustraties en logo’s. Daarnaast zal ik de huisstijl van DTV Consultants verder ontwikkelen en consistente toepassing hiervan gaan bewaken om de herkenbaarheid van uitingen en projecten te versterken.”

Maartje Zijlmans volgt Harmen Krusemeijer op als adviseur Marketing en Communicatie. “DTV Consultants timmert hard aan de weg als hét verkeerskundig adviesbureau en de opleider in dit vakgebied. Ik kijk ernaar uit om hier vanuit mijn rol als communicatieadviseur een bijdrage aan te leveren. In de korte tijd dat nu voor DTV Consultants werk, beleef ik mijn omgeving en het verkeer op een nieuwe manier, leuk!”

Overigens gaat Harmen zich vanaf nu volledig richten op zijn advieswerkzaamheden voor team Gedrag en blijft hij dus gewoon aan boord.

Advies en informatie
DTV Consultants

DTV Consultants

Neem contact met ons op