Evalueren doorstroming toegangsweg Eindhoven Airport

De Luchthavenweg is vooralsnog de ontsluitingsweg van het groeiende Eindhoven Airport. Dat is ook te merken aan de hoeveelheid verkeer. Het is in de spits regelmatig zo druk dat het verkeer terugslaat tot op de Rijksweg N2. Daarom is als proef de doorstroming geoptimaliseerd door het kruispunt Luchthavenweg- Parmentierweg – Adriaan Mulderweg aan te passen. Het verkeerslicht is uitgeschakeld en de conflicten op het kruispunt zijn geminimaliseerd. DTV Consultants is gevraagd een evaluatie te doen van de situatie vooraf en tijdens de proefinrichting.

Sebastian Myszkiewicz, verkeerskundige bij gemeente Eindhoven: “We willen graag weten of het mogelijk is om de doorstroming en verkeerscirculatie in de omgeving te optimaliseren door dit kruispunt aan te passen.” De verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor zowel lokaal verkeer als regionaal verkeer moeten wel geborgd zijn, voor alle modaliteiten.

Aanknopingspunten, ondanks intelligente lockdown

In februari heeft DTV Consultants een uitgebreide nulmeting gedaan. Het kruispunt is onder de loep genomen met verkeerskundige observaties ter plaatse, er zijn foto’s gemaakt om de lengte van wachtrijen te bepalen en met floating car data zijn reistijden vastgelegd. Met telslangen op aangrenzende wegen is een ijkpunt bepaald voor de intensiteiten. Dit om tijdens de proef een toename in sluipverkeer te kunnen meten. In juni is een 1-meting gedaan, die door de gevolgen van de intelligente lockdown van afgelopen voorjaar niet met een (erg) druk verkeerbeeld was uit te voeren. Toch heeft de studie een aantal nuttige aanknopingspunten opgeleverd.

Tijdwinst voor alle voertuigen

Uit analyse van alle data blijkt dat de proefopstelling voor reistijdwinst zorgt. In de verkeersluwe uren worden alle voertuigen tot 3 seconden sneller afgewikkeld. Tijdens de spitsperioden ligt de potentie op 1-3 minuten reistijdwinst. “De belangrijkste conclusie van de studie van DTV Consultants is dat de proef een succes is. Het (verkeersveilig) verwijderen van de VRI op het kruispunt Luchthavenweg-Parmentierweg leidt tot het verdwijnen van de wachtrijvorming richting de N2 en over het algemeen tot verbeterde doorstroming in het gebied rondom de Luchthavenweg,“ aldus Myszkiewicz.

Definitieve maatregel mogelijk, 2-meting aanbevolen

Naar verwachting wordt in 2023 wordt een nieuwe wegenstructuur in het gebied opgeleverd. Gemeente Eindhoven verwacht dat de verkeersstromen op de Luchthavenweg dan sowieso zullen afnemen. Totdat het zover is, lijkt het lonend om de proefopstelling met enkele optimalisaties als definitieve maatregel te realiseren. DTV Consultants heeft aanbevolen om bij een genormaliseerd verkeersbeeld een 2-meting uit te voeren, met speciale aandacht voor de verkeersafwikkeling op de aansluitende Beatrix de Rijkweg en Adriaan Mulderweg. Ook is het verstandig om dan nog eens kritisch te kijken of fietsers en voetgangers het kruispunt veilig kunnen oversteken. Met deze informatie kan de gemeente dan onderbouwd een besluit te nemen over het al dan niet herinrichten van het kruispunt.

Onderbouwd inzicht in doorstroming

DTV Consultants heeft de onderzoeksresultaten gepresenteerd aan de werkgroep van de gemeente. Deze onderzoeksresultaten zijn door de gemeente gedeeld binnen het lokale bereikbaarheidsoverleg. Samen met de gemeente is het onderzoek en de geplande vervolgstappen toegelicht aan stakeholders uit de omgeving. Myszkiewicz: “We hadden behoefte aan een onafhankelijke toets van de situatie op dit drukke kruispunt. De expertise van DTV Consultants op het gebied van doorstroming heeft alle betrokkenen een onderbouwd inzicht opgeleverd in de voordelen en aandachtspunten van de door ons gemaakte inrichtingskeuze.”

Advies en informatie
Michiel Coppens

Michiel Coppens

Adviseur Smart Mobility