Evaluatie snorfiets op de rijbaan: de maatregel werkt

Snorfietsers moeten sinds 8 april 2019 in Amsterdam binnen de ring A10 op de rijbaan rijden. Ook moeten zij dan een helm dragen. Amsterdam is de eerste gemeente die deze maatregel invoert, onder grote belangstelling van andere grote steden. Daarom is het extra belangrijk om het effect van de maatregel goed in beeld te brengen. DTV Consultants heeft samen met Connection Systems onderzocht wat het effect is van ’snorfiets met helm op naar de rijbaan’. Met goed nieuws voor de gemeente: de studie laat zien dat de maatregel doet wat het moet doen.

De gemeente verwachtte met de maatregel ‘snorfiets met helm naar de rijbaan’ de drukte op de fietspaden beter beheersbaar te maken en tegelijkertijd de verkeersveiligheid voor snorfietsers en fietsers te verbeteren. Voor en kort na de invoering van de maatregel heeft de gemeente met een grote voorlichtingscampagne snorfietsers geïnformeerd over de maatregel. Sinds juni 2019 wordt de maatregel actief gehandhaafd, overtreders kunnen een boete krijgen van 95 euro. Ook een bijrijder die geen helm draagt kan een boete krijgen.

Snorfietsers letterlijk in beeld

Er zijn in samenwerking met Connection Systems tientallen kenteken- en overzichtscamera’s geplaatst voor het onderzoek:

  • om te bepalen of snorfietsers op de juiste plek rijden (op de rijbaan of nog steeds op het fietspad).
  • om te controleren of snorfietsers de helmplicht naleven.
  • Om op kruispunten met verkeerslichten en op wegvakken conflictobservaties uit te voeren om te bepalen of er gevaarlijke situaties (conflicten) ontstaan tussen snorfietsers en andere weggebruikers zoals auto’s, bussen en trams.

De 2-meting van september 2019 laat zien dat driekwart van de snorfietsers zich aan helemaal aan de nieuwe regels houdt: op de rijbaan rijden waar dat moet, mét een helm op. Ook de gewenste verbetering van de verkeersveiligheid komt uit. Er zijn in september 2019 duidelijk minder conflicten waargenomen dan in de voormeting van een jaar eerder zijn geregistreerd.

Big data analyse: rijdt de rest van het verkeer door?

Zorgen al die snorfietsers op de rijbaan ervoor dat het overige verkeer minder goed kan doorrijden? Ook dat is onderzocht. Uit de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) hebben we reistijdinformatie opgevraagd van zowel routes waar snorfietsers op de rijbaan moeten rijden als die waar snorfietsers op het fietspad moeten rijden. Door deze big datasets te analyseren en vergelijken, is zichtbaar te maken wat het effect van de aanwezigheid van snorfietsers op het overige verkeer is. Wat blijkt: ‘snorfiets naar de rijbaan’ heeft geen negatieve invloed op de doorstroming. Ook de reistijd van openbaar vervoer is niet nadelig beïnvloed, blijkt uit data van het NDOV loket .

Onafhankelijk expertoordeel

Maarten van der Lof, Onderzoeker Verkeer & Openbare Ruimte bij gemeente Amsterdam: “We hadden als gemeente behoefte aan een onafhankelijk expertoordeel over de effecten van deze unieke verkeersmaatregel. De expertise van DTV Consultants op het gebied van onderzoek, verkeerskunde en data-analyse heeft ons een belangrijke bouwsteen geleverd voor de brede evaluatie die aan de gemeenteraad en het college van B&W is gepresenteerd.”

Advies en informatie
Paul van den Bosch

Paul van den Bosch

Directeur
Bart Veroude

Bart Veroude

Datawetenschapper