DTV Consultants tekent convenant Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer

Op donderdag 26 april heeft Paul van den Bosch namens DTV Consultants het convenant “Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer” getekend. Dit gebeurde tijdens het Nationaal Verkeersveiligheids Congres in Amersfoort. Het convenant komt voort uit de ambitie van meerdere partijen uit diverse disciplines om ongevallen door afleiding door smartfuncties te voorkomen.

In 2016 is het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden opnieuw gestegen. De convenantpartners vinden dit niet acceptabel en maken daarom een gezamenlijk statement ten aanzien van afleiding in het verkeer:

“We accepteren in Nederland geen slachtoffers waarbij afleiding door het gebruik van smartfuncties in het verkeer een rol speelt”

Afleiding in het verkeer voorkomen

Naast het gebruik van smartfuncties voor rijtaakondersteunende systemen (denk aan een navigatiesysteem of tijd-tot-groen informatie van verkeerslichten), is de verleiding voor bestuurders groot om ook andere smartfuncties te gebruiken tijdens het rijden. Denk aan whatsappen of social media checken. Het convenant streeft ernaar om in de periode van 2017-2027, het onverantwoord gebruik van smartfuncties in het verkeer (alle vervoerwijzen) te voorkomen, door ervoor te zorgen dat bestuurders niet verleid worden tot risicovolle handelingen of dat risicovolle handelingen nodig zijn voor rijtaakondersteuning.

Samen verantwoordelijk voor verkeersveiligheid

Veilig-gedrag-in-het-verkeer-is-belangrijk

De bestuurder is verantwoordelijk voor zijn gedrag in het verkeer, maar is tegelijkertijd feilbaar en kwetsbaar. De verantwoordelijkheid voor verkeersveilig gebruik van smartfuncties mag daarom niet alleen bij de weggebruiker liggen. Ook andere betrokkenen moeten zich inspannen om een negatieve bijdrage aan de verkeersveiligheid te voorkomen. Elk jaar helpen wij gemeenten, provincies en Rijk in tientallen projecten om verkeersveiligheid te verbeteren. Met het tekenen van dit convenant onderstreept DTV Consultants het belang van veilig verkeersgedrag.

Advies en informatie
Lisette de Wildt

Lisette de Wildt

Adviseur Gedrag