DTV Consultants schrijft SUMP Valletta regio

Onlangs is de laatste hand gelegd aan het Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) voor de Valletta regio, een agglomeratie van 23 kleine gemeentes op Malta, met hoofdstad Valletta als middelpunt. Doel van het plan is te komen tot een meer duurzame en beter leefbare mobiliteitssituatie op Malta. Hiervoor is de afgelopen jaren samengewerkt met zusterbedrijf LuxMobility, Transport Malta en Valletta. Inmiddels zijn de eerste maatregelen voor verbetering genomen. 

Dit plan kent zijn start in 2016 toen Transport Malta één van de partners werd in het CIVITAS Destinations project. (Dit focuste zich op het realiseren van een groot aantal duurzame mobiliteitsprojecten op een zestal mediterrane eilanden: Elba, Cyprus, Kreta, Gran Canaria, Madeira en Malta. Allemaal belangrijke toeristische bestemmingen die geconfronteerd worden met grote stromen toeristen en de daarbij behorende mobiliteit.

Vanaf het begin van het project heeft DTV Consultants nauw samengewerkt met LuxMobility (een zusterbedrijf gevestigd in Luxemburg) Transport Malta en Valletta bij het opstellen van de SUMP. Gedurende de afgelopen jaren zijn de 12 stappen van het SUMP cyclus doorlopen.

Van probleemanalyse naar maatregelen

Ten eerste is mobiliteitssituatie beschreven met aandacht voor de belangrijkste problemen en uitdagingen (Zoals een hoog aandeel autoverkeer, beperkte parkeercapaciteit en grote toestroom toeristen). Vervolgens zijn scenario’s beschreven om de toekomstige uitdagingen en zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Op basis van de probleemanalyse en de scenario’s zijn vervolgens maatregelpakketten gedefinieerd die moeten zorgen voor aan de ene kant vermindering van de huidige problemen en aan de andere kant voor het voorkomen van erger.

De voorgestelde vernieuwingen bestaan uit:

  1. Parkeren en het opstellen van een parkeerbeleid
  2. Realiseren van lokale hubs voor een goede uitwisseling tussen verschillende modaliteiten
  3. Aanleg van fietsinfrastructuur: zowel fietspaden als fietsvoorzieningen als douches en fietsparkeerfaciliteiten
  4. Deelmobiliteit voor auto’s, scooters en e-fietsen
  5. Instellen van handhaving op parkeer- en verkeersovertredingen
  6. Realiseren van voorzieningen voor Electrische voertuigen
  7. Opstellen van een SULP (Sustainable Urban Logistics Plan) voor de regio.
  8. Pakket van monitoring en evaluatie.

Resultaten tot nu toe

Het hele proces in gemaakt in nauwe samenspraak met burgers, de lokale gemeenten en andere stakeholders. In de loop van 2022 wordt een laatste inspraakronde met alle stakeholders afgerond waarna de maatregelen worden gefinetuned en verder geïmplementeerd.

Belangrijkste winst die geboekt is met de SUMP is het opstarten van een cyclisch beleidsproces met betrokkenheid van alle stakeholders. Dit heeft inmiddels geleid tot een uitbreiding van het voetgangersgebied in Valletta, een aangepast parkeerregime, invoer van diverse hubs, en de invoering van deelauto’s en fietsen. Kortom, de eerste stappen naar een duurzaam en leefbaar Malta zijn gezet.

Advies en informatie
Willem Buijs

Willem Buijs

Directeur