DTV CadFixer maakt uw kruispunttekeningen in orde

Binnen Talking Traffic controleren we honderden kruispunttekeningen van wegbeheerders. Deze tekeningen worden vervolgens gebruikt om Topologiebestanden van te maken, waarmee slimme verkeerslichten kunnen communiceren met slimme apps. Bij dit controleproces treffen we veel fouten aan in de kruispunttekeningen. De doorlooptijd van een controle is maximaal vier weken. Door de vele afwijkingen tussen de tekening en de kruispuntsituatie op straat, is deze maximumtijd vaak ook nodig. Steeds vaker vragen wegbeheerders daarom op voorhand om de kruispunttekeningen aan te passen aan het voor Talking Traffic vereiste niveau. Daar hebben we nu de CadFixer voor.

DTV Consultants biedt deze dienst ook aan voor tekeningen die geen deel uitmaken van Talking Traffic. Wij zorgen ervoor dat al uw kruispunttekeningen aan de nieuwe standaard voldoen. Elementen die ontbreken, voegen we toe. Essentiele objecten die op de verkeerde plek liggen, zetten we op de juiste plaats. De tekening wordt geprojecteerd op een BGT-ondergrond. Ook zorgen wij er voor dat de tekening past binnen het rijksdriehoeksstelsel als dat nodig is. Daarnaast wordt de tekening met een geografische ondergrond “opgerekt” tot 300 meter van de stopstreep.

Alle tekeningen standaard van goede kwaliteit

Dit biedt wegbeheerders een uitgelezen kans om in het kader van assetmanagement, voor het volledige areaal één kwaliteitsstandaard te hanteren. Als aanvullende dienst kunnen we de lagenstructuur van de kruispunttekening verbeteren zodat deze ook conform één standaard gebruikt kunnen worden. Hierbij hanteren wij de systematiek die voldoet aan de NLCS standaard.

Geen vervanging van controle

Tekeningen die door ons zijn aangepast en aangeboden worden in het TopoPortal (voor goedkeuring en Talking Traffic) worden altijd toegelaten tot het controleproces. Onze dienst CadFixer vervangt dat controleproces niet. Voor de juiste locatie van bijvoorbeeld wegmarkeringen beschikken wij graag over een gedetailleerde luchtfoto (ecw).

Contact

Heeft u tekeningen die u geschikt wilt laten maken voor Talking Traffic, of in het kader van assetmanagement? Neem contact op met Robbert de Koning.

Advies en informatie
Boet Bakers

Boet Bakers

Adviseur Smart Mobility