Drie keer wegwijzer in de verkeerskunde

Al sinds begin deze eeuw verzorgt DTV Consultants jaarlijks de cursus ‘Wegwijs in de Verkeerskunde’.  Met deze introductiecursus krijgen deelnemers aan de hand van diverse verkeerskundige onderwerpen een overzicht van het verkeerskundige vakgebied. Wat voor mensen volgen deze cursus nou en wat hebben ze eraan gehad? We vroegen een aantal deelnemers van de vorige editie hun ervaring te delen.

Bart Begijn werkt als adviseur bij Rijkswaterstaat en heeft in zijn rol veel contact met verkeerskundigen bij gemeenten. “Ik heb geen hardcore verkeerskundige achtergrond. Daarom was wegwijs in de verkeerskunde nuttig voor me. Ik heb vooral veel gehad aan het onderdeel wegontwerp. Deze kennis komt me goed van pas om inhoudelijke goede gesprekken te kunnen voeren met collega’s bij gemeenten. Complimenten ook aan de bevlogen docent Marjolein van de Nadort, ze wist het ook nog eens leuk te maken.”

Niet verwacht dat het zo leuk was

“Ik werk nu een jaar bij de gemeente Rotterdam, ik ben daar verantwoordelijk voor het afhandelen van meldingen, “ vertelt Terence Filipa. Op zijn visitekaartje staat ‘junior adviseur mobiliteit’. “Het vakgebied was nieuw voor me, ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden.” Met de cursus wegwijs in de verkeerskunde heeft hij basiskennis opgedaan die hij nu kan gebruiken in zijn dagelijks werk.

Komt van pas bij wegenbouw

Robbert Hoogenraad werkt als civieltechnisch ontwerper bij wegenbouwbedrijf Schagen Infra. “Wij werken vooral aan lokale en regionale wegen. In die rol komen krijgen wij regelmatig vragen over bijvoorbeeld (tijdelijke) verkeersmaatregelen in faseringsplanen t.b.v. aanbestedingen of het verbeteren van de verkeersveiligheid bij fietsoversteken/kruisingen. Dan is het handig om ook verkeerskundige kennis op te doen. Dat was voor mij de voornaamste reden om deze cursus te volgen.” De coronacrisis heeft ertoe geleid dat er een aantal werken even zijn doorgeschoven, daardoor heeft Hoogenraad zijn opgedane kennis nog maar weinig kunnen gebruiken. “Dat gaat in de toekomst ongetwijfeld veranderen, het komt altijd van pas om deze kennis in huis te hebben.”

Advies en informatie
Marjolein van de Nadort

Marjolein van de Nadort

Adviseur Capacity Building