Dit vinden deelnemers aan het Fietscongres van ‘het nieuwe ‘30’

Op het Nationaal Fietscongres 2019 presenteerden Hans Godefrooij van DTV Consultants en Rico Andriesse van Goudappel Coffeng hun voorstel voor een breed onderzoek naar “het nieuwe 30”. Een goed moment om ook met de aanwezigen in discussie te gaan.

Moet er een limiet van 30km/h op meer en ook drukkere wegen binnen de bebouwde kom ingesteld worden? Hierover lopen de meningen van de deelnemers uiteen.

De meest genoemde bezwaren voor het instellen van 30 km/h op drukkere wegen zijn doorstroming, veiligheid, handhaving, bereikbaarheid en geloofwaardigheid.

Belangrijkste-bezwaren-tegen-30km

Ongeveer driekwart van de aanwezigen vindt dat fietsers en gemotoriseerd verkeer op drukke wegen, ook bij een snelheid van 30 km/h, van elkaar gescheiden moeten zijn.

Ook-bij-30-scheiding-tussen-fietsers-en-auto's

Bijna iedereen vindt dat er een toolbox moet komen voor de inrichting van drukke 30km-wegen.

Ook-bij-30-scheiding-tussen-fietsers-en-auto's

Opvallend is dat driekwart van de aanwezigen aangeeft dat wegbeheerders beter “échte keuzes” kunnen maken, in plaats van het instellen van 30km/h op drukke wegen. Met andere woorden: kiezen voor een goed ingerichte gebiedsontsluitingsweg (met een maximumsnelheid van 50 km/h) of voor een goed ingerichte erftoegangsweg (met een maximumsnelheid van 30 km/h) die niet te druk is.

We-moeten-geen-drukke-30km-wegen-willen

Hoewel veel deelnemers aan de discussie aangeven pas echt tevreden te zijn als de werkelijke snelheid op 30km-wegen ook echt 30 km/h is, geeft de meerderheid aan al blij te zijn als er 35 km/h wordt gereden. Mogelijk zegt dit ook iets over het realiteitsgehalte dat mensen toedichten aan het instellen van 30 km/h op drukkere straten.

Pas-tevreden-als-de-v85-op-30-wegen-ook-echt-30-is

Tot slot is gevraagd welke indicatoren we moeten gebruiken om vast te stellen of een weg “goed” functioneert. Veiligheid (objectief en subjectief), snelheid en tevredenheid zijn de meest genoemde indicatoren. Dat sluit mooi aan bij het voorstel Van DTV Consultants en Goudappel Coffeng om waardering (tevredenheid) van fietsers en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer (dat weer een belangrijke indicator is voor veiligheid en leefbaarheid) als indicatoren te gebruiken in het onderzoek.

Met-welke-indicatoren-stellen-we-vast-of-een-weg-goed-functioneert

Doet u mee?

De eerste gemeenten hebben zich inmiddels bij ons gemeld om mee te doen met het onderzoek. Onze ambitie is om samen met overheden onderzoek uit te voeren om er samen van te leren. We zoeken daarom zo veel mogelijk gemeenten die één of meerdere voorbeeldstraten willen laten onderzoeken en willen bijdragen aan het onderzoek. Het project wordt immers pas een succes als we het samen oppakken! Bij voldoende belangstelling starten we het onderzoek in het najaar van 2019.

Advies en informatie
Hans Godefrooij

Hans Godefrooij

Teamleider Verkeersarchitectuur