Data bij DTV Consultants in goede handen

Keuringsinstantie TUV Nederland heeft DTV Consultants in de zomer van 2019 het certificaat voor ISO 27001 toegekend. Uit de audit is gebleken dat ons bedrijf voldoet aan de gestelde eisen aan informatiemanagement en databeveiliging.

“Als verkeerskundig adviesbureau hebben we dagelijks met data te maken,” stelt DTV Consultants-directeur Paul van den Bosch. “Van anonieme verkeerstellingen tot persoonlijke gegevens van deelnemers aan gedragscampagnes. Daarom is het belangrijk om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie goed te beschermen. De ISO-certificering bewijst dat wij als DTV Consultants onze zaken op orde hebben.”

De ISO 27001 norm stuurt aan op het toepassen van een risicobeheersysteem, zodat belanghebbenden erop kunnen vertrouwen dat risico’s adequaat worden beheerd. Een managementsysteem voor informatiebeveiliging zorgt ervoor dat er op een juiste manier met informatie wordt omgegaan door daarvoor duidelijke procedures in te stellen.

Advies en informatie
Paul van den Bosch

Paul van den Bosch

Directeur