Controle topologiebestanden iVRI’s blijft mogelijk

Leveranciers van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en wegbeheerders kunnen in ieder geval tot 2 november 2021 aanvragen blijven indienen in het TopoPortal voor het controleren van topologiebestanden. Het ministerie van I&M heeft daarvoor het contract met DTV Consultants tot het einde van de raamcontractperiode verlengd. De werkwijze blijft grotendeels hetzelfde.

Er zijn op dit moment al ruim 1.200 aanvragen ingediend en bijna 1.000 topologiebestanden goedgekeurd. Het goed vastleggen van de kruispunttopologie in het juiste bestandsformaat is noodzakelijk om de verschillende use-cases van een iVRI correct te laten functioneren. Het topologiebestand is een XML weergave van de huidige layout van een kruispunt met een iVRI, op basis van de vigerende versie van het Intersection Topology Format (ITF). DTV Consultants controleer of het topologiebestand conform het vigerende ITF is opgebouwd en ingevuld.

Nu de eerste iVRI’s al weer wat langer op straat staan, is het belangrijk dat de wegbeheerder rekening houdt met aanpassingen. Wanneer er iets verandert aan het kruispunt (bijvoorbeeld door herinrichting) is het belangrijk dat ook het topologiebestand wordt aangepast. Een aangepast of gewijzigd topologiebestand moet opnieuw door DTV Consultants worden gecontroleerd. Ook deze aanvragen kunnen via het TopoPortal worden afgehandeld.

Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility
Joost Hermans

Joost Hermans

Adviseur Smart Mobility