Controle en verificatie kruispunttopologie voor Talking Traffic

Voor alle circa 1.200 geplande i-VRI’s die vallen onder de call Talking Traffic controleert DTV Consultants een Fysiek Controle Bestand (FCB) en stelt het Topologiebestand op.  Het goed vastleggen van de kruispunttopologie in het juiste bestandsformaat, is noodzakelijk om de weggebruiker via slimme apps te voorzien van de juiste informatie. Alleen zo kan de app de tijd tot groen van het verkeerslicht waar hij of zij op afrijdt goed weergeven.

Een FCB wordt opgesteld door een fysieke controle van het kruispunt uit te voeren op basis van de revisietekening van een verkeerslicht. Hiervoor stuurt DTV Consultants zogenaamde FCB inspecteurs op pad. Zij controleren of de revisietekening overeenkomt met de actuele situatie op straat. Naast een visuele inspectie voeren de inspecteurs ook metingen uit om zo een goed beeld van de kwaliteit van de tekening te krijgen. Hiervoor hebben zij de FCB-kit mee, een complete set gereedschappen. De resultaten van de inspectie worden verwerkt op de tekening, checklist en aangevuld met de benodigde foto’s. Deze resultaten samen vormen het FCB.

Het team van getrainde FCB inspecteurs

Het team van getrainde FCB inspecteurs

De FCB inspecteurs zijn in eigen huis opgeleid en hebben inmiddels de eerste inspecties uitgevoerd.

Fysieke controle als basis voor topologiebestand

Op basis van het FCB laat de wegbeheerder een Topologiebestand opstellen door een van de (op dit moment) vijf producenten. In het topologiebestand staan deze elementen van een kruispunt beschreven:

  • Aantal en vorm rijstroken, fiets- en voetpaden op het kruispunt
  • Rijrichting per rijstrook
  • Kenmerken van rijstroken (o.a. snelheid, type verkeer, relatie met signaalgroep bij VRI)
  • Ligging stopstrepen

Het topologiebestand is een XML weergave van de huidige vormgeving van een kruispunt met een (i)VRI op basis van het Intersection Topology Format versie 2.0. Nadat het topologiebestand door de wegbeheerder is aangeleverd, controleert DTV Consultants of het conform het vigerende ITF is opgebouwd en ingevuld.

Voorbeeld visuele weergave topologiebestandTopChecker controleert topologiebestanden

Voor de controle van de topologiebestanden heeft DTV Consultants de TopChecker ontwikkeld. Met deze webtool is het mogelijk om een deel van de controles automatisch en een deel zelfs geautomatiseerd uit te voeren.

TopoPortal brengt alles samen

Dashboard TopoportalOm de inspecties en controles voor alle 1.200 kruispunten te beheersen, bouwt DTV Consultants het TopoPortal. Wegbeheerders kunnen hier hun aanvragen voor controles indienen en de voortgang inzien. Vanuit het TopoPortal worden de routes voor de controles ingepland, kunnen de inspecteurs de FCB’s uploaden en worden de resultaten van de controles van de topologiebestanden opgenomen.

 

Ook de administratieve zaken, waaronder opdrachtverlening, het informeren van de wegbeheerder (om aan te geven wanneer de inspectie plaats vindt) en de financiële afhandeling gebeurt via het TopoPortal.

 

Advies en informatie
Marcel Willekens

Marcel Willekens

Adviseur Smart Mobility
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development