Nieuwe versie COCON binnenkort beschikbaar

Update augustus 2022: binnenkort komt een nieuwe versie van COCON uit. Deze sluit beter aan op de wensen van de gebruiker: de functionaliteiten zijn uitgebreid, het design en de gebruiksvriendelijkheid zijn verbeterd en het wordt een webapplicatie. Deze editie gaat daarom COCON Online heten. Ga voor meer informatie naar: cocon-online.com/

 

Oud nieuwsbericht (mei 2019) is hieronder nog te lezen:

Vanaf nu is COCON 10.0 beschikbaar voor alle gebruikers. Met COCON ontwerpt u verkeerslichtenregelingen. De software verricht ook (ontwerp) berekeningen voor variantenonderzoek.

De nieuwe versie bevat verschillende verbeteringen:

  • U kunt op kruispuntniveau signaalgroeptijden en intersignaalgroepentijden voortaan instellen op tienden van seconden
  • U kunt ontwerpconflicten gebruiken voor intergroentijden
  • TRANSYT bestanden zijn nu opgenomen in de set-up van COCON

Tijden in tienden

Op kruispuntniveau kunnen signaalgroeptijden en intersignaalgroeptijden worden ingesteld in tienden van seconden; voorheen kon dit alleen in gehele seconden. Als u de ontruimingstijdberekening binnen COCON gebruikt, dan kunt u via ‘Instellingen ontruimingstijden’ kiezen of deze tijden op gehele of tienden van seconden moeten worden afgerond. Ook worden tijden geëxporteerd en geïmporteerd (CSV-bestanden) in tienden.

Het fasendiagram werkt alleen op basis van gehele seconden. Hiervoor is gekozen omdat het diagram niet praktisch bruikbaar is als in tienden van seconden moet worden gewerkt; bij handmatige aanpassingen van het fasendiagram zijn de stappen dan te klein.

Ontwerpconflicten gebruiken voor intergroentijden

In COCON is (nog) geen aparte intersignaalgroep matrix opgenomen voor intergroentijden. Toch kunt u met COCON kruispuntanalyses uitvoeren waarbij rekening wordt gehouden met intergroentijden. Dit verloopt via de matrix met ontwerpconflicten, zie afbeelding 1.

COCON versie 10 - Matrix met ontwerpconflicten

Afbeelding 1: Matrix met ontwerpconflicten.

Een ontwerpconflict loopt vanaf einde geeltijd van een realisatie, net als een reguliere ontruimingstijd. Een ontwerpconflict kan echter een negatieve waarde hebben. Zo kan een geel-groen overlap (afbeelding 2) worden gemaakt tussen conflicterende signaalgroepen.

COCON versie 10 - Ontwerpconflict met negatieve waarden

Afbeelding 2: Ontwerpconflict met negatieve waarde tussen SG 026 en SG 005.

TRANSYT-bestanden opgenomen in setup

Gebruikers van COCON met een licentie voor de optie TRANSYT onder COCON hoeven niet langer handmatig de bestanden voor TRANSYT-7-SAT te installeren/kopiëren; deze zijn nu standaard opgenomen in de setup samen met de handleiding.

Advies en informatie
Eric Oostvogels

Eric Oostvogels

Adviseur Smart Mobility
Yuri Koenen

Yuri Koenen

Adviseur Smart Mobility