Certificeringstraject Verkeersveiligheidsinspecteurs Rijkswaterstaat

Verscherping van de Europese richtlijnen met betrekking tot verkeersveiligheid heeft geleid tot een mooie samenwerking tussen Rijkswaterstaat (RWS) en DTV Consultants. In 2017 hebben we samen een certificeringstraject ontwikkeld om de verkeersveiligheidsinspecteurs van RWS klaar te stomen voor de verkeersveiligheidsinspecties die vijfjaarlijks plaatsvinden. Deze inspecties moeten logischerwijs voldoen aan de Europese Richtlijn Verkeersveiligheid. Bijscholing was daarom nodig.


Op zoek naar een ervaren marktpartij met kennis van het vakgebied

Als gevolg van de Europese wetgeving zal Rijkswaterstaat voortaan vijfjaarlijks verkeersveiligheidsinspecties laten uitvoeren. Deze inspecties zullen door gecertificeerde inspecteurs worden verricht. De verkeersveiligheidsinspecties, ook wel VVI’S genoemd, moeten voldoen aan de Europese richtlijn betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. De Europese norm vroeg om bijscholing van de huidige inspecteurs die geacht werden in het bezit te zijn van een certificaat van bekwaamheid. In het begin van 2017 was dit nog niet het geval, waardoor RWS besloot tot actie over te gaan.

RWS werd verantwoordelijk gesteld voor het organiseren en bewaken van de kwaliteit van de bijscholing. Om het vereiste niveau vast te stellen en te bereiken is er een certificeringstraject in de vorm van een opleiding opgezet. RWS wilde de training en begeleiding van de docenten bij het ontwikkelen van het lesprogramma en studiematerialen en de organisatie van examen(s) wegleggen bij een marktpartij met ervaring op gebied van verzorgen van onderwijs, certificeringstrajecten en kennis van het vakgebied. Ook moest de marktpartij in staat zijn deze kennis en ervaring te koppelen aan de gestelde eisen uit de Europese Richtlijnen.

Uitvoering van het certificeringstraject en begeleiding door DTV Consultants

Kijkend naar de bovengenoemde voorwaarden en de bewezen ervaring met certificeringstrajecten van DTV Consultants, kwamen ze bij ons uit. DTV Consultants werd gevraagd het onderwijskundige deel van het traject te ontwikkelen en te monitoren. Dit heeft geresulteerd in een opleiding die als aanvulling dient op de huidige kennis en ervaring van de vier verkeersveiligheidsinspecteurs, die bij Rijkswaterstaat werkzaam zijn.

In het begin stuitte Natalie Veenkamp, de procesleider vanuit DTV Consultants, op enige weerstand. De op te leiden inspecteurs begrepen in eerste instantie niet goed waarom het eigenlijk nodig was om een aanvullende opleiding te volgen. Gelukkig werden deze gevoelens al snel verdreven door een, zoals aangegeven door Rijkswaterstaat, sterke procesbegeleiding.

Toetsing van bekwaamheid

De inhoud van de examenopgaven en toetsopdrachten sloten nauw aan bij de beroepssituaties van een verkeersveiligheidsinspecteur. Denk bijvoorbeeld aan het toetsen of ontwerpelementen van een wegvak voldoen aan de vigerende ontwerprichtlijnen.
Met trots kunnen we mededelen dat al twee van de vier inspecteurs de opleiding gehaald hebben. De andere twee zullen ook niet meer lang op zich laten wachten en zo snel mogelijk de opleiding positief afsluiten.

Certificeringstraject Verkeersveiligheidsinspecteurs Rijkswaterstaat

De eerste geslaagden

Ook het vervolgtraject onder begeleiding van DTV Consultants

Wanneer het opleidingstraject is afgerond, zal DTV Consultants een belangrijke rol blijven spelen in het vervolgtraject. Denk hierbij aan terugkomdagen (1-jaarlijkse verplichte bijscholingsdagen) en het blijven ontwikkelen van het huidige traject. Daarnaast zullen ook toekomstige inspecteurs hetzelfde traject moeten afleggen om het VVI-certificaat te behalen.

Advies en informatie
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building