BUaS en DTV Consultants werken samen aan kennisontwikkeling

De Breda University of Applied Sciences (BUas) en DTV Consultants hebben een partnerschap gesloten, waarin beide organisaties samen gaan werken aan kennisontwikkeling voor het vakgebied verkeer en mobiliteit. De eerste projecten zijn inmiddels gestart.

Menno Slijboom, opleidingsmanager bij de opleiding Built Environment van de BUas: “Het vakgebied is enorm gegroeid en complexer geworden. Dat zie je terug in onze opleidingen,  we leren studenten steeds meer integraal denken en werken. We laten studenten ook meer multidisciplinair werken en verbinden studieroutes zoals planologie, mobiliteit en stedenbouwkundig ontwerpen waar nodig,  waar vroeger meer sprake was van gescheiden ‘tracks’ Planologie, Verkeerskunde en Logistiek binnen de Verkeersacademie. Dat is goed, want de werkpraktijk vraagt straks ook om jonge professionals die een brede en integrale blik hebben. Tegelijkertijd betekent deze ontwikkeling ook dat we als opleider en kennisinstituut in de situatie komen dat we niet op alle deelonderwerpen diepgaande expertise in huis kunnen hebben. DTV Consultants heeft op thema’s zoals fiets en smart mobility wél die verregaande specialistische kennis. Op dit moment traint DTV Consultants bijvoorbeeld een van onze docenten om les te kunnen geven over smart mobility.”

Studiemateriaal ontwikkelen

“Door elkaars kwaliteiten te gebruiken kunnen we de kennis waar het vakgebied om vraagt op een passende manier ontsluiten,” aldus Willem Buijs, directeur van DTV Consultants. “De samenwerking  zorgt ervoor dat het materiaal dat we ontwikkelen aan kwaliteitseisen voor studiemateriaal voldoet.” Als praktisch voorbeeld noemt Buijs kennisclips over het thema ‘Fiets’, die momenteel worden gemaakt. “Dit is straks bruikbaar in zowel het onderwijsprogramma van de BUas als in cursussen voor werkenden van DTV Consultants.”

Online leren

“In de samenwerking met DTV Consultants verwachten we steeds toegevoerde waarde te kunnen leveren voor zowel het onderwijs als het werkveld,” legt Slijboom uit. “Zo is DTV Consultants heel ver met online opleiden. De coronacrisis maakt weer eens duidelijk hoe relevant dat is in deze tijd. Van hun aanpak kunnen wij weer leren hoe we online leren kunnen inzetten voor onze studenten.”

Synergie in plaats van concurrentie

“Binnen het Europese project CIVITAS ELEVATE werken we nu ook samen aan een concreet kennisontwikkeling traject. Hierin combineren we wat DTV Consultants weet van online leren met de ‘fresh brains’ van BUas studenten,” vertelt Buijs. “Daarnaast trekken we samen op in het verspreiden van kennis, BUas en DTV Consultants hebben bijvoorbeeld in de Dutch Cycling Embassy de pijler ‘DCE Learn’ opgezet. “En we zijn samen actief in de ‘Academy’ van het internationale Knowledge and Innovation Community (KIC) over Urban Mobility.” Slijboom vult aan: “We willen dat onze studenten meer zelf de regie nemen over hun leerproces. Daarom werken we toe naar learning communities rond een bepaald onderwerp. Dit is ook een werkvorm waarin we zowel intern als extern kennis betrekken. Als opleider werken we graag aan opgaven waar de markt niet aan werkt. Zo is er echt sprake van synergie in plaats van concurrentie”.

De cirkel is rond

Ook in de meer alledaagse praktijk zijn de banden tussen de partijen aangehaald. Adviseurs van DTV Consultants treden regelmatig op als gastdocent, afstudeerders van de BUas voeren hun onderzoek uit bij het adviesbureau. Ook is directeur Willem Buijs gecommitteerde bij de verdedigingen van afstudeerders. “Er ligt natuurlijk een historische link tussen ons,” aldus Buijs. “In de jaren ’80 is DTV Consultants immers begonnen als adviestak binnen de toenmalige NHTV. Na de verzelfstandiging zijn we ieder onze weg gegaan. Het is mooi dat we nu weer intensief samenwerken, de cirkel is rond.”

Foto’s: Andy van Tilborg, gebruikt met toestemming.

Advies en informatie
Willem Buijs

Willem Buijs

Directeur