Bike The Track: stimuleren fietsgebruik

Jonge gezinnen vaker op de fiets in hun vrije tijd ten faveure van de auto. Bijvoorbeeld op weg naar een concert, visite of de sportschool. Dat was het doel van het Europese project Bike the Track – Track the Bike. Hoe? Door in te zetten op drie componenten: campagnevoering, beloning en monitoringstechniek. En het werkt: honderden deelnemers deden mee aan de campagne in Helmond en IJburg.

B-Track-B (Bike the Track – Track the Bike) is in 2012 gestart als Europees project in zeven landen: Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Nederland, Portugal en Slovenië. DTV Consultants is de trekker van dit Europese project en tegelijkertijd implementatieverantwoordelijke voor Nederland. Daarom begeleidden wij de projecten in de gemeente Helmond en Amsterdam (stadsdeel IJburg).

Marketing, gedragsverandering en technologie

B-Track-B combineert sociale marketing, gedragsverandering en technologie om mensen te stimuleren te gaan fietsen. Dit speelse concept bestaat uit ‘registratiepunten’ door de hele stad die fietsritten registreren. Met beloningen motiveren we deelnemers om meer te gaan fietsen. In het project gebruikten we verschillende technieken voor het registreren van de ritten: RFID beacons, een app voor de mobiele telefoon en stempelkaarten. Zo is het mogelijk om voor elke stad een pakket op maat te creëren.

Modal shift Helmond

De gemeente Helmond zag dit Europese project als een kans haar beleidsdoelstelling te realiseren: een modal shift van auto naar fiets van 1% per jaar. Naast infrastructurele investeringen zet de gemeente ook in op maatregelen die de bewustwording van haar inwoners verhoogd. De doelgroep jonge gezinnen en het gebruik van moderne monitoringstechnieken, namelijk via de BTB-app met virtuele check-points, sprak de gemeente Helmond erg aan.

Burgerinitiatief IJburg

Voor IJburg lag de aanleiding wat anders: hier participeerde we in een burgerinitiatief, waarin het gebruik van de fiets onder de bewoners van IJburg gestimuleerd werd. Hiervoor waren diverse maatregelen en doelgroepen geformuleerd. B-Track-B is ingezet voor schoolgaande jonge verkeersdeelnemers.

Mobiliseren sportverenigingen

De mobiliteitscampagne in Helmond richtte zich op de sportverenigingen in deze gemeente. Via dit kanaal zijn gezinnen goed te bereiken. En de sportiviteit van de leden sluit aan bij het competitie-element van Bike the-Track. Bovendien is de parkeerruimte bij veel sportclubs beperkt, wat we hebben gebruikt als aanleiding om toch eens de fiets als alternatief te proberen.

Campagne fiets stimulering Helmond

Fietsenstalling als checkpoint

Samen met een lokaal communicatiebureau (40Watt) hebben we een aansprekende campagne opgezet. Met een communicatie toolbox onder de arm zochten we de bestuursleden van de sportclubs in Helmond persoonlijk op om hen te enthousiasmeren met hun club deel te nemen en ambassadeurs te werven. Deelnemers downloadden de app van Bike-the-Track en checkten elke keer in bij het virtuele checkpoint, als zij bij hun club in de fietsenstalling stonden. Hoe meer de fiets werd gebruikt, hoe meer kans de deelnemer had om in de prijzen te vallen. Door bewust in te spelen op het community gevoel ging de campagne leven en begon de strijd tussen de deelnemende verenigingen.

Campagne winkelend publiek Helmond

In het voorjaar is een tweede campagne gevoerd. Met deze campagne richtten we ons op het winkelende publiek van lokale wijkcentra. Opzet van de campagne was hetzelfde: hoe meer fietsritten hoe meer kans op beloning. Dit keer met wat minder focus op het competitie-element en meer focus op de voordelen die het fietsen oplevert.

Ontdek je Wereld in IJburg

Met ‘Ontdek je Wereld’, onderdeel van het ‘Ring-Ring’ burgerinitiatief, konden kinderen door veel te fietsen meedingen naar prijzen. De campagne sloot aan op een lopende campagne op IJburg, waardoor gerichte focus op de doelgroep ontstond.

De doelgroep was duidelijk afgebakend: ouders en hun jonge kinderen (richtlijn is de leeftijd van groep 6 tot en met 8). De aanpak is gebaseerd op drie onderdelen:

  • Door te informeren (campagnevoering)
  • Te stimuleren (de beloningssystematiek in combinatie met interventies) komt de doelgroep in beweging
  • Door te registreren, met behulp van een registratietechniek (Fietspaspoort en online) werd het effect gemeten

Ontdenk je Wereld IJburg - promotie fiets gebruik

Hyperlokale aanpak

Daarbij is bewust gekozen om lokale partijen zoals de Verkeersouders, lokale media, scholen en de aanbieders van vrijetijdsbestedingen en winkels actief te betrekken in het project.

 

Tijdens een kick-off evenement (‘Expeditie Geluk’) konden kinderen een gratis fietscheck doen en ontvingen ze een fietscomputer. In het Fietspaspoort konden ze hun ritten registreren tijdens de campagneperiode. Kinderen en hun ouders registreerden de gefietste kilometers wekelijks op de website van ‘Bike-the- Track’. Elke maand deelden we cadeaubonnen ter besteding in de lokale speelgoed- en fietswinkel aan de top 3 fietsers uit. Daarnaast verlootten we maandelijks nog extra (bescheiden) cadeaubonnen.

Draagvlak door lokale samenwerking

Janine Hogendoorn, mede-initiatiefnemer van ‘Ring-Ring’ : “Je merkt dat de actie leeft onder het drukke publiek op IJburg. Een hele prestatie van DTV Consultants die via diverse lokale samenwerkingen (verkeersouders, expeditie geluk, ring-ring, lokale media en lokale ondernemers) draagvlak voor het project heeft gekregen.”

Duizenden deelnemers fietsprojecten

In Helmond deden zes sportverenigingen mee, waarmee we circa 2700 jeugdleden bereikten. Tijdens de campagneperiode hebben ruim 200 deelnemers actief aan de actie meegedaan. In IJburg hebben 138 kinderen meegedaan aan de actie, de grootste groep tijdens of naar aanleiding van het event ‘Expeditie Geluk’. Verder heeft het flyeren op scholen tot behoorlijk wat aanmeldingen geleid. In totaal hebben er 2.234 gezinnen deelgenomen aan B-Track-B in Europa. Aan het einde van de campagnes is er 5 TOE energiebesparing gerealiseerd. Daarnaast is er een reductie van 14 ton CO2-emissies gerealiseerd. In IJburg was ‘Ontdek je wereld’ een eenmalige inzet voor het startende burgerinitiatief. Op IJburg wordt nog steeds, via het burgerinitiatief, aandacht besteed aan het fietsen in samenwerking met lokale partijen.

Advies en informatie
Harmen Krusemeijer

Harmen Krusemeijer

Adviseur Gedrag