Betrouwbare verkeersdata basis voor logistiek plan Griekse gemeente

De gemeente Rethymno (Kreta) wil de logistieke dienstverlening in haar gebied verduurzamen. Instrument daarvoor is een Sustainable Urban Logistics Plan, of SULP. Ook wil de Griekse gemeente een pilot uitvoeren om het gebruik van schone voertuigen door leveranciers en vervoerders te stimuleren. Rethymno heeft betrouwbare verkeersdata nodig als basis voor het plan. DTV Consultants is gevraagd om de data-inwinning, analyse en rapportage van deze verkeersgegevens te organiseren.

Rethymno heeft zelf te weinig kennis in huis om kwalitatief goede verkeersgegevens efficiënt te verzamelen en analyseren. En Griekse specialisten in verkeersdata zijn schaars. Daarom heeft men een beroep gedaan op de Nederlandse kennis van verkeerskundige dataverzameling.

Het project is gestart met een nulmeting om de huidige situatie in kaart te brengen. We keken naar bijvoorbeeld:

  • Laad- en loslocaties
  • Parkeerplaatsen
  • Wat voor voertuigen gebruiken logistieke dienstverleners
  • Waar stopt men en hoe lang
  • Afstanden tot (lucht)havens en distributiecentra

Naast data-inwinning op straat is uitgebreid gesproken met bedrijven in de logistieke sector.

Veel auto’s

Er is relatief veel autoverkeer in Rethymno, het openbaar vervoer wordt door zowel inwoners als toeristen vaak niet als geschikt alternatief gezien voor een (huur)auto. Het goederenvervoer draagt ook flink bij aan de verkeerscongestie in met name het oude centrum van de stad. Het zwaartepunt van commerciële en bestuurlijke activiteiten concentreert zich langs twee hoofdstraten. In dit gebied ligt daarmee de grootste uitdaging voor de gemeente.

Verkeersregels? Welke verkeersregels?

Naast de beperkte ruimte is een lakse houding ten aanzien van de verkeersregels een probleem. Er zijn wel specifieke routes en parkeerplaatsen voor goederenvervoer aangewezen, maar deze worden vaak illegaal gebruikt door personenauto’s. Dit maakt het laden en lossen voor logistieke dienstverleners extra lastig. Ook gebruiken vervoerders vaak onnodig grote en vervuilende voertuigen, wat zorgt voor verslechtering van de luchtkwaliteit.

Pijnpunten aanpakken

Het SULP is erop gericht de problemen die Rehtymno ervaart op het gebied van verkeerscongestie, inefficiënte logistiek, illegaal parkeren en de milieuvervuiling  terug te dringen. Nu de pijnpunten helder in beeld zijn, kan de gemeente samen met de logistieke sector maatregelen vastleggen. Belangrijk punt is jet moderniseren van de logistieke sector. Door samenwerking tussen bedrijven en overheid, de aanschaf kleinere en minder vervuilende voertuigen en inzet cargobikes voor ‘last mile’ logistiek kunnen veel doelstellingen worden gerealiseerd.

Onderdeel van project Europese Commissie

Het onderzoek is gefinancierd vanuit het Europese project CIVITAS Destinations. In dit project word bekeken hoe mobiliteit en toerisme in balans gebracht kunnen worden op zes toeristische eilanden.

Advies en informatie
Willem Buijs

Willem Buijs

Directeur