Betere oplossingen door vanuit verschillende perspectieven te denken

De Vesting is het historische hart van Hellevoetsluis. Er staan verschillende ontwikkelingen voor dit gebied op de rol. Deze casus stond centraal in het leerproces van verkeerskundige Rob Bouwman die in het najaar van 2020 de post-hbo opleiding ‘Verkeersplanologie’ heeft gevolgd. We spraken met Rob over zijn casus en wat hij ervan heeft geleerd.

Bouwman: “Er zijn verschillende aandachtspunten voor De Vesting. Soms botsen die ook met elkaar. Zo is het belangrijk de leefbaarheid van het gebied goed te houden, terwijl de bereikbaarheid ook een aandachtspunt is. Er is een duidelijke politieke wens om van De Vesting een verblijfsgebied te maken, waarmee de functie als toeristische trekpleister wordt versterkt. De huidige inrichting voldoet tegelijkertijd nog niet aan de eisen die je aan een verblijfsgebied stelt. Zo is er bijvoorbeeld een deel met terrassen, dat in het midden wordt doorsneden door een ontsluitingsweg.”

Meerdere vakgebieden

Tijdens de opleiding worden studenten gestimuleerd om door de bril van verschillende vakgebieden naar een casus te kijken. Zo ontstaat een samenhangend beeld, wat betere oplossingen kan opleveren. “Van stedenbouw en duurzaamheid, tot ruimtelijke ordening en mobiliteit. Het heeft allemaal invloed op elkaar,” aldus Bouwman. “Ik vond het ook erg interessant om vanuit bevolkingsontwikkeling naar de casus te kijken, zeker omdat het gebied veel verschillende functies heeft. Welke mensen wonen en werken er? Wie zijn de bezoekers van De Vesting? En wat is de invloed van hun sociaaleconomische status op mobiliteitskeuzes?”

Kill your darlings

Vanuit de integrale blik heeft Rob een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt:

  • Duurzame mobiliteit stimuleren met elektrisch deelvervoer (e-bikes en e-scooters);
  • Minder verkeer en alternatieven aantrekkelijker maken door parkeernormering en mogelijkheden voor parkeren door bezoekers van De Vesting;
  • Stimuleren OV-gebruik en ontsluiting met een waterbus: zowel toeristisch aantrekkelijk als bereikbaarheidsinstrument.

“Er zijn natuurlijk nog veel meer oplossingen te bedenken,” legt Bouwman uit. “Maar je moet ook rekening houden met draagvlak en financiële draagkracht. Mijn tip is: kill your darlings. Het liefst zo vroeg mogelijk in je denkproces. Daarmee vergroot je de kansen voor je plan.”

Directe aansluiting op de dagelijkse praktijk

De post-hbo opleiding Verkeersplanologie sluit naadloos aan op de werkpraktijk, concludeert Bouwman. “Vooral vanuit de gemeentelijke situatie is wat je leert direct toepasbaar.” Bouwman heeft de mogelijkheden uit de casus gedeeld met de projectleider die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het gebied. “Het is een rapport op hoofdlijnen. Toch kan het bijdragen, want mobiliteit is in ontwikkelplannen nogal eens een ondergeschoven kindje.”

De volgende editie van de post-hbo opleiding Verkeersplanologie staat gepland voor de herfst van 2021. Vraag de gratis studiegids aan!

Advies en informatie
Teije Gorris

Teije Gorris

Teamleider Capacity Building