Betere doorstroming verkeer op knooppunt Vijfsluizen

Bij knooppunt Vijfsluizen is de doorstroming van verkeer regelmatig een probleem geweest. Het verkeersaanbod is de laatste jaren gegroeid, waardoor de huidige inrichting van de kruispunten niet meer toereikend was. Hierdoor stond er regelmatig file, wat vertragingen opleverde tot in de Beneluxtunnel. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen hebben het knooppunt samen aangepakt met pakket aan maatregelen om de weg beter in te richten en daarmee de doorstroming van gemotoriseerd verkeer te verbeteren.

De opdrachtgever van de gemeente Vlaardingen/Schiedam geeft aan: “Onderdeel van deze aanpak is de vervanging van vier verkeersregelinstallaties. De nieuwe VRI´s moesten een verkeersregelprogramma  bieden die een zo goed mogelijk doorstroming van het grote verkeersaanbod helpen realiseren.” DTV Consultants is sinds enkele jaren betrokken bij de reconstructie van het knooppunt. Met een simulatiestudie is de uiteindelijke vormgeving bepaald en is de vormgeving voor de nieuwe aansluiting Klaver Vier uitgewerkt. In de afgelopen maanden mocht DTV Consultants ook  het programmeren, testen en bedrijfsklaar opleveren van de applicatiesoftware voor de vier verkeerslichten rondom Knooppunt Vijfsluizen voor de gemeente uitvoeren.

Het hele traject is in enkele maanden gerealiseerd, inclusief het programmeren van de verkeerslichtenregeling in CCOL en het vervolgens testen en simuleren van deze verkeerslichtenregeling. De opdrachtgever: “Door de interne kennis bij de specialisten van DTV van zowel de oude situatie als de gewenste nieuwe situatie was het mogelijk om binnen de gevraagde deadline met een goed product te komen.  Daarom vonden we het een logische keuze om ook deze uitdaging aan de verkeerslichtenspecialisten van DTV Consultants toe te vertrouwen.

Scenario’s voor incidenten en stremmingen

Er zijn een aantal bijzonderheden in de verkeersregelprogramma’s op het knoopunt Vijfsluizen. In het verkeersregelkundig ontwerp zijn acht scenario’s vastgesteld voor de nieuwe verkeerslichtenregelingen. Naast de gebruikelijke spits- en dal scenario’s, zijn er ook twee scenario’s uitgewerkt die zijn gericht op het faciliteren van het verkeer tijdens een incident of stremming op de A4. Hiervoor is gebruik gemaakt van scenario’s die nu al door de Regiodesk ingeschakeld kunnen worden.

Groenlicht voor dominante verkeersstromen

De vier VRI’s hebben verkeerslichtenregelingen die voertuigafhankelijk kunnen functioneren. Groen licht wordt dus zoveel mogelijk gegeven op basis van het verkeersaanbod. Op drukke momenten kunnen de verkeerslichten op drie kruispunten gekoppeld functioneren (Klaver Vier staat op zichzelf). De groenfasen van de dominante verkeersstromen zijn dan beter op elkaar zijn afgestemd.

Netwerkregeling houdt rekening met eventuele filevorming

De verkeerslichtenregelingen zijn geschikt om scenario’s van buitenaf in te kunnen zetten, daarnaast kunnen ze ook zelf inspelen op de actuele verkeerssituatie. Daarvoor hebben we de intelligente netwerkregeling SENSE toegevoegd. SENSE zorgt ervoor dat de verkeerslichten aan de hand van actuele druktemetingen automatisch kiezen voor de best passende regelstrategie behorende bij dat moment. Al deze keuzes zijn vastgelegd in de functionele specificatie van de verkeerslichten.

Verkeerslichten succesvol in bedrijf

De nieuwe VRI’s met bijbehorende verkeerslichtenregelingen zijn inmiddels succesvol in bedrijf genomen, tot tevredenheid van de opdrachtgever. “Er zijn altijd nog een paar puntjes op de i te zetten, zo hebben we nog vragen gehad van het openbaar vervoer bedrijf. Ik heb er vertrouwen dat dit gaat lukken.”

Advies en informatie
Hanneke Welten

Hanneke Welten

Teamleider Smart Mobility