Betere doorstroming fietsers en voetgangers op kruispunt in centrum Breda

Fietsers en voetgangers moeten te lang wachten bij de verkeerslichten van de VRI Delpratsingel-Kennedylaan. Met het risico dat zij het rode licht negeren. DTV Consultants heeft met een verkeerskundige schouw dit vermoeden van gemeente Breda bevestigd. Uit de studie bleek dat dit probleem kan worden aangepakt door de VRI van een nieuw verkeersregelprogramma te voorzien. Dit CCOL-programma is recent door DTV Consultants opgeleverd.

“We kregen klachten over de met verkeerslichten geregelde oversteken voor het langzaam verkeer” vertelt Martijn Laenen, adviseur verkeersmanagement bij gemeente Breda. “Met name de oversteek ter hoogte van de Sophiastraat functioneerde niet goed. Er gaan erg veel bussen over het kruispunt, dat vlak bij het NS-station ligt. Dagelijks passeren 1300 bussen dit kruispunt. In de spits zijn dat maar liefst 90 bussen per uur. In de verkeerskundige afwikkeling van het kruispunt is duidelijk te zien dat bussen de hoogste prioriteit hebben. Vervolgens wordt het gemotoriseerd verkeer afgewikkeld en tot slot het langzaam verkeer. Dit terwijl de hoeveelheden langzaam verkeer hoger zijn dan het gemotoriseerd verkeer. Daar moest wat aan gedaan worden.”

Twee deelkruispunten

De VRI in kwestie bedient een kruispunt dat bestaat uit twee deelkruispunten:

  1. Delpratsingel– Meerten Verhoffstraat;
  2. John F. Kennedylaan – Langzaam verkeeroversteek Sophiastraat.

Bijzonder gegeven: Het naastgelegen kruispunt Delpratsingel met de Willemstraat is niet geregeld met verkeerslichten. Hier is sprake van een voorrangsregeling waarbij de vele voetgangers en fietsers tussen het station en het Valkenbergpark voorrang hebben, in de vorm van een zebrapad en fietsstroken. Dit deelkruispunt is ondergronds wel uitgevoerd als VRI. Ook in het verkeersregeltoestel is dit deelkruispunt opgenomen in de verkeersregelapplicatie.

Aanpassingen in verkeersregelprogramma

In het nieuwe verkeersregelprogramma is ervoor gezorgd dat de inmelding voor prioriteit van de vele bussen minder hinder veroorzaakt voor het langzaam verkeer. Ook is de afwikkelstructuur aangepast en zijn de koppelingen tussen de deelkruispunten efficiënter ingericht. Tot slot is in het programma een scenario opgenomen om naast langzaam verkeer ook gemotoriseerd verkeer vanuit de Meerten Verhoffstraat te kunnen afwikkelen (nu mogen deze verkeersdeelnemers deze straat alleen in rijden). Dit geeft de wegbeheerder de mogelijkheid om deze route te gebruiken bij werkzaamheden of andere afsluitingen in het stationsgebied. Zo is er meer flexibiliteit op het verkeersnetwerk.

Flink verbeterd

Inmiddels draait de aangepaste verkeerslichtenregeling op straat. Laenen is er blij mee: “De wachttijd bij fiets- en voetgangersoversteken is flink verbeterd, terwijl de andere verkeersdeelnemers weinig hinder ondervinden. De koppelingen werken erg goed. De verkeersregelkundige expertise van DTV Consultants heeft ons goed geholpen bij het verbeteren van de afwikkeling en verkeersveiligheid op dit kruispunt.”

Advies en informatie
Michiel Coppens

Michiel Coppens

Adviseur Smart Mobility