Benchmark afhandeling publieksreacties: doe mee

Bent u actief betrokken bij het (management van) verwerken van publieksreacties, klachten, meldingen en vergunningaanvragen verkeer en mobiliteit, doe dan mee aan de enquête via onderstaande link. Het is de bedoeling dat deze benchmark iedere drie jaar wordt uitgevoerd om de ontwikkelingen in de markt zichtbaar te maken.

Deze benchmark inventariseert hoe overheden omgaan met de afhandeling van publieksreacties op het gebied van verkeer en mobiliteit. Met publieksreacties bedoelen we klachten, meldingen en vragen, maar ook meer formele reacties zoals de toewijzing of afwijzing van een vergunning, bijvoorbeeld een parkeervergunning.

Met het onderzoek proberen we te achterhalen of wegbeheerders de afhandeling van publieksreacties efficiënt en effectief hebben ingericht en wat het kwaliteitsniveau van deze afhandeling is. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre de afhandeling van deze reacties gestandaardiseerd is. Ook willen we weten of data van deze publieksreacties structureel worden opgeslagen en gebruikt voor bijvoorbeeld beleid, begroting en planning.

DTV Consultants ontwikkelt producten en diensten om de interactie tussen overheden en burgers te verbeteren. Deze benchmark gebruiken we daarom ook om beter te begrijpen welke behoeften er zijn. De resultaten van dit onderzoek worden kosteloos ter beschikking gesteld als u aangeeft hier belangstelling voor te hebben.

Enquête gesloten. Resultaten van het onderzoek beschikbaar vanaf de eerste helft van februari.

Advies en informatie
Carl Stolz

Carl Stolz

Teamleider Data & Development
Natalie Veenkamp

Natalie Veenkamp

Adviseur Capacity Building